Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Čižmář, M. (1989): Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti. Památky archeologické 80, 59-122. lokality druhy
Čujanová-Jílková, E. (1998): Výšinné opevněné sídliště v Podražnici ( okr. Domažlice) a jeho první obyvatelé z rozhraní starší a střední doby bronzové. Památky archeologické 89, 205–215. lokality druhy
Drda, P., Rybová, A. (2008): Akropole na hradišti Závist v 6.-4.stol.př Kr. Památky archeologické - Supplementum 19. lokality druhy
Motyková, K. (1981): The early Roman settlement at Mlékojedy. Archeologický ústav ČSAV, Praha, 116 lokality druhy
Pleinerová, I. (2007): Březno und Germanische Siedlungen der Jüngeren Völkerwanderungszeit in Böhmen. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v. i., 97–98. lokality druhy
Rulf, J., Tempír, Z. (2002): Bylany - ekodata: Nálezy zuhelnatělých obilek a semen. Bylany Varia 2, 117-124. lokality druhy
Tempír, Z. (1961): Archeologické nálezy obilnin na území Československa. Vědecké práce Zemědělského muzea 157-200. lokality druhy
Tempír, Z. (1966): Výsledky paleoetnobotanického studia pěstování zemědělských rostlin na území ČSSR. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 6, 27-144. lokality druhy
Tempír, Z. (1968): Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů v Čechách a na Moravě. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 15-88. lokality druhy
Tempír, Z. (1973): Nálezy pravěkých a středověkých zbytků pěstovaných a užitkových rostlin a plevelů na některých lokalitách v Čechách i na Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 13, 19-47. lokality druhy
Tempír, Z. (1974): Příspěvek k počátkům pěstování rostlin ve střední Evropě. Vědecké práce Zemědělského muzea 14, 17-27. lokality druhy
Tempír, Z. (1974): Polní a zahradní plodiny v archeologických nálezech z Kozího Hrádku u Tábora ( 15. stol. n. l.). Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 14, 5-15. lokality druhy
Tempír, Z. (1979): Kulturpflanzen im Neolithikum und Äneolithikum auf dem Gebiet von Böhmen und Mähren, in Festschrift Maria Hopf (Rheinland - Verlag GMBH), 302-308. lokality druhy
Tempír, Z. (1979): Pěstování užitkových rostlin, in Březno osada z mladší doby kamenné v severozápadních Čechách, Ústí n.L., Severočeské nakladatelství. lokality druhy
Tempír, Z. (1982): Zemědělské plodiny a plevele z archeologických nálezů v Březně a Loun. Vědecké práce Zemědělského muzea 22, 121-195. lokality druhy
Tempír, Z. (1985): Kulturní rostliny a plevele z Tvarožné III. Archeologické rozhledy 37/4, 442. lokality druhy
Tempír, Z. (1985): Rozbor rostlinných zbytků z Černošic. Archeologické rozhledy 37, 14-15. lokality druhy
Tempír, Z. (1992): Analýzy a vyhodnocení zuhelnatělých zbytků kulturních rostlin a plevelů v archeologických nálezech z některých lokalit na jižní Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 29, 73-97. lokality druhy
Tempír, Z. (2007): Zuhelnatělé zbytky zemědělských plodin a plevelů z obj. 15/B (Roztoky nad Vltavou). Unpubl. expert report čj. 12338/07, Archeologický ústav Praha. lokality druhy
Tempír, Z., Opravil, E., Burian, V. (1963): Botanická pozorování při archeologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 3, 11-13. lokality druhy
Tempír, Z., Vodák, A. (1959): Rozbor některých archeologických nálezů pravěkých plodin na území Československa. Vědecké práce ČAZV a dějin zemědělství a lesnictví 125-146. lokality druhy