CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Drda et Rybová 2008

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný laten zuhel. 3 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý laten zuhel. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní laten zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. laten zuhel. 2 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka laten zuhel. 1 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice laten zuhel. 1 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá laten zuhel. 1 0 lokality