ArboDatMulti – digitální archiv pro ukládání výsledků archeobotanických analýz

K tomu, abychom mohli provádět tak komplexní analýzy, jako je rekonstrukce vegetace a jejího ovlivnění člověkem v minulosti, nebo odhalování systémů obhospodařování krajiny a změn ve využívání rostlin v různých obdobích, potřebujeme především solidní datový základ. Výsledky archeobotanických analýz je nutno archivovat takovým způsobem, aby bylo možno kdykoli později pracovat s původními daty.

Databázový program ArboDatMulti

Databázový program ArboDatMulti vychází z programu ArboDat, vytvořeného A.Kreuz a E. Schäffer, Wiesbaden, Archäobotanik, Wiesbaden, Německo, jehož je universální mnohojazyčnou mutací (autorka D.Křivánková, Archeologický ústav Praha). Program je založený na MS Accessu a umožňuje vkládání a následné vyhodnocování výsledků analýz rostlinných makrozbytků (včetně analýzy dřeva a uhlíků). Jednotný systém pro kódování rostlinných taxonů je klíčovým předpokladem pro možnost slučování dat z různých archeobotanických pracovišť. Jako základ pro vytvoření jednotného kódování ("plant coding" - PCODE) byl použit systém vytvořený S. Jacomet (Paulsen 1995).

Výsledková část databázového programu ArboDatMulti obsahuje PCODE každého identifikovaného makrozbytku, typ makrozbytku (tj. semeno/plod, dřevo, pleva atd.), stav zachování (zuhelnatělý, nezuhelnatělý atd.) a počet nalezených makrozbytků daného taxonu (způsob počítání makrozbytků je detailně popsán v manuálu programu).

Informace týkající se archeologické lokality a kontextu zkoumaného vzorku jsou seřazeny hierarchicky (Výzkum-Objekt-Vzorek). Některé údaje jsou vkládány prostřednictvím rozbalovacích menu, především v případě údajů klíčových pro další vyhodnocování výsledků (např. archeologická datace, typ objektu, vzorkování, typ makrozbytku, jeho zachování atd.). Ve struktuře databáze jsou obsaženy i informace o ekologických vlastnostech jednotlivých taxonů (např. Ellenbergovy indikační hodnoty). ArboDat obsahuje také řadu předdefinovaných dotazů vytvořených pro vyhodnocení vložených dat.

Multilinguální program ArboDatMulti je založen na univerzálním kódování v programu databáze. Tento kód umožní použití databáze v různých jazykových verzích, přičemž zůstává zachována možnost jednotného upgradování nezávisle na jazyku. Jakákoli další jazyková verze databáze může být vytvořena jednoduše přeložením základních pojmů a jejich vložením do překladových tabulek, které jsou nedílnou součástí databáze. V současné době existují 3 lokální verze ArboDatMulti - pro Německo, Francii a pro Českou Republiku a čtyři jazykové verze - německá, francouzská, česká a anglická.

Licenční ujednání

Původní verze programu ArboDat byla vytvořena Prof. Angelou Kreuz a jejími spolupracovníky, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden, Německo. Tato instituce je nositelem autorských práv produktu a práva udělovat licenci k jeho používání.

Mnohojazyčná verze archeobotanického databázového programu ArboDat se nazývá ArboDatMulti, aby bylo zřejmé, že je odvozena z německé původní verze ArboDat, včetně vlastní softwarové aplikace. ArboDatMulti je společný produkt dvou partnerských institucí: Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden, Německo a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Praha, Česká republika.

ArboDatMulti zahrnuje v současné době následující jazykové verze: německou, anglickou, francouzskou a českou. Program je založen na MS Accessu a zahrnuje jednu verzi programu s překladovými funkcemi a ArchBotDaten a ArchBotStrukDat v jazykové verzi pro jednotlivé jazyky.

Obě instituce, Landesamt i Archeologický ústav, se dělí o autorská práva k programu ArboDatMulti a mají právo distribuovat licenci k jeho používání pro vědecké archeobotanické účely badatelům nebo institucím.

Literatura

  • A. Kreuz , E. Schäfer (2002): A new archaeobotanical database programme. Vegetation History and Archaeobotany 11, 177-179.
  • J. Paulsen (1995): Namen und Synonyme mitteleuropäischer Gefässpflanzen. Schweizer Botanik CD 1995, Botanisches Institut der Universität Basel, Basel.