Archeologická datace

Absolutní data archeologických kultur pro Čechy sestavila D. Dreslerová na základě:

Jiráň, L. - Venclová, N. 2007 -2008: Archeologie pravěkých Čech, díl 1-8. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Absolutní data archeologických kultur pro Moravu laskavě poskytli:

J. Kolář,. P. Goláňová, J. Macháček, K. Šabatová, D. Vachůtová a F. Trampota

Zkratky období a kultur podle:

Kuna, M. - Křivánková, D. 2006: Archeologická databáze Čech. Archiv 3.0. část Hesláře 6.6. Kultura (období) a podle Státního archeologického seznamu (SAS)

Archdat Popis Epocha Datace Čechy Datace Morava
pa.st starší paleolit paleolit
pa.sd střední paleolit paleolit
pa.aur Aurignacien paleolit
pa.gra Gravettien paleolit
pa.mag Magdalénien paleolit
pa.ml mladší paleolit paleolit
pa.po pozdní paleolit paleolit
paleo paleolit neurčený paleolit
mezoli mezolit mezolit ca. 9600 - ca.5600 BC
neolit neolit neurčený neolit 5600 - 4200 BC 5600 - 4500 BC
ne.lin k. lineární ker. neolit 5600 - 4900 BC 5600 - 4900 BC
ne.ml mladší neolit neolit 5000 - 4400/4200 BC 4700 - 4500 BC
ne.sar šárecký typ neolit 5000 - 4900 BC 5000 - 4900 BC
ne.vyp k. vypíchané ker. neolit 5000/4900 - 4600/4400 BC 4900 - 4600 BC
ne.zel želiezovská sk. neolit ca.. 4900?? BC
ne.len k. lengyelská neolit 4600 - 4200 BC 4700 - 4200 BC
lengye lengyel komplex neolit 4800 - 4000 BC
ne.mm1 k. moravské malované ker. I neolit 4700 - 4500 BC
ne.mun k. münchshöfenská neolit
ne.obe k. oberlauterbašská neolit
eneoli eneolit neurčený eneolit 4500/4400 - 2300 BC
en.ca časný eneolit eneolit 4500/4200 - 3800 BC 4500 - 4000 (3800) BC
en.mm2 k. moravské malované ker. II eneolit 4500 - 4100 BC
en.mic k. michelsberská eneolit 4200 - 3800 BC
en.jor k. jordanovská eneolit 4200 ? BC ca. 4100 BC
en.sch k. schussenriedská eneolit 4200? BC
en.rbk k. Retz-Bajč-Křep. eneolit 4000 - 3500?? BC
en.st starší enelolit eneolit 3900/3800 - 3350 BC 3700 - ? BC
en.nal k. nálevkovitých pohárů eneolit 3900/3800 - 3400/3300 BC
en.bad k. badenská eneolit 3400/3300 - 3100/3000 BC
en.bos k. bošácká eneolit
en.sd střední eneolit eneolit 3350 - 2900/2800 BC 3400/3200 - ? BC
en.kan k. kanelované ker.- badenská eneolit 3400 - 2600 BC
en.kul k. kulovitých amfor eneolit 3100/3000 - 2900/2800 BC
en.cha k. chamská eneolit 3100/3000 - 2900/2800 BC
en.riv k. řívnáčská eneolit 3100/3000 - 2900/2800 BC
en.snu k. šňůrové ker. eneolit 2900/2800 - 2500 BC 2900/2800 - 2500 BC
en.ml mladší eneolit eneolit 2900/2800 - 2300/2200 BC 2600 - ? BC
en.kča k. Kosihy-Čaka eneolit 2800?? - 2300?? BC
en.zvo k. zvoncovitých pohárů eneolit 2500 - 2300/2200 BC 2500 - 2300/2200 BC
en.chl k. Chłopice-Veselé eneolit 2400/2300 - 2100 ?? BC
en.jev k. jevišovická eneolit
en.ohr ohrozimská sk. eneolit
en/br přechod Eneol - Bro eneolit 2300 - 2200 BC 2300 - 2100 BC
en.pun k. protoúnětická eneolit 2200/2100 - 2000 BC 2300 - 2100/2000 BC
bronz d. bronzová neurčená doba bronzová 2300/2200 - 800/750 BC 2100/2000 - 800 BC
br.a d. bronzová A starší doba bronzová 2300/2200 - 1600 BC 2100/2000 - 1600/1550 BC
br.st starší d. bronzová starší doba bronzová 2300/2200 - 1600 BC 2100/2000 - 1600/1550 BC
br.une k. únětická starší doba bronzová 2300/2200 - 1600 BC 2100/2000 - 1650 BC
br.s-s starší - střední d. bronzová starší doba bronzová 2300/2200 - 1250 BC 2100/2000 - 1300 BC
br.nit k. nitranská starší doba bronzová 2100 - 1900 ?? BC 2100 - 1800 BC
br.hat k. hatvanská starší doba bronzová 1800 - 1600 BC
br.sd střední d. bronzová střední doba bronzová 1700/1600 - 1250 BC 1600/1550 - 1300 BC
br.vet k. věteřovská střední doba bronzová 1700 - 1600 BC 1650/1600 - 1500 BC
br.moh k. mohylová d. bronzové střední doba bronzová 1700/1600 - 1300/1250 BC 1600/1550 - 1300 BC
br.mcf k. mohyl. - č. falcká střední doba bronzová 1650/1600 - 1250 BC
br.msd k. mohylová - stř. dun. střední doba bronzová 1650/1600 - 1250 BC 1500 - 1300/1250 BC
br.s/s d. bronzová - přelom A/B doba bronzová 1650/1600 BC 1600/1550 BC
br.b d. bronzová B střední doba bronzová 1600 - 1500 BC 1600/1550 - 1500 BC
br.c d. bronzová C střední doba bronzová 1500 - 1250 BC 1500 - 1300 BC
br.luz k. lužická mladší doba bronzová 1300 - 1025 BC 1300 - 1100 BC lužická fáze KLPP
br.sas saská lužická k. mladší doba bronzová 1300 - 800/750 BC
br.d d. bronzová D mladší doba bronzová 1250 - 1200 BC 1300 - 1200 BC
br.vel k. velatická mladší doba bronzová 1250 - 1025 BC 1300/1250 - 1000 BC
br.kno k. knovízská mladší doba bronzová 1250 - 1025/950 BC
br.mil k. milavečská mladší doba bronzová 1250 - 1025/975 BC
br.ml mladší d. bronzová mladší doba bronzová 1250 - 1025/950 BC 1300 - 1000 BC
br.m-p mladší - pozdní d. bronzová doba bronzová 1250 - 800/750 BC 1300 - 800 BC
ppole obd. popelnicových polí mladší doba bronzová 1300 - 800 BC
br.ha d. halštatská A mladší doba bronzová 1200 - 1025/950 BC 1200 - 1000 BC
br.che chebská skupina mladší doba bronzová 1200 - 1000 BC
br.hb d. halštatská B pozdní doba bronzová 1025/950 - 800/750 BC 1000 - 800 BC
br.po pozdní d. bronzová pozdní doba bronzová 1025/950 - 800/750 BC 1000 - 800 BC
br.slp k. slezskoplatěnická HaB pozdní doba bronzová 1025/975 - 750 BC 1100 - 800 BC slezská fáze KLPP
br.sti k. štítarská pozdní doba bronzová 1025/950 - 800/750 BC
br.pod k. podolská pozdní doba bronzová 1025 - 750 BC 1000 - 800/750 BC
br.nyn nynická skupina pozdní doba bronzová 975 - 750 BC
br.bil k. billendorfská doba bronzová 950 - 450 BC
halsta d. halštatská neurčená starší d. železná (Halštat) 800 - 400/380 BC včetně LT A 800 - 370 BC
ha.c d. halštatská C starší d. železná (Halštat) 800 - 625/600 BC 800 - 600 BC
ha.bil k. billendorfská HaC starší d. železná (Halštat) 800 BC - trvá do Ha D
ha.byl k. bylanská starší d. železná (Halštat) 800 - 540/530 BC = do Ha D1 včetně
ha.hor k. horákovská starší d. železná (Halštat) 800/750 - 460 BC
ha.slp k. slezskoplatěnická HaC-D starší d. železná (Halštat) 800 - 540/530 BC = do Ha D1 včetně 800 - 370 BC
ha.moh halštatská mohylová k. starší d. železná (Halštat) 800 - 540/530 BC = do Ha D1 včetně
ha.d d. halštatská D starší d. železná (Halštat) 625/600 - 480/460 BC 600 - 480/450 BC
ha.dla obd. HaD až LtA starší d. železná (Halštat) 625/600 - 400/380 BC 480/450 - 370 BC
ha.ml mladší d. halštatská starší d. železná (Halštat) 625/600 - 480/460 BC 600 - 500 BC
ha.po pozdní d. halštatská starší d. železná (Halštat) 540/530 - 400/380 BC 500 - 370 BC
laten d. laténská neurčená mladší d. železná (Latén) 480/460 - 50/25 BC 480/450 - 30/20 BC
la.a d. laténská A mladší d. železná (Latén) 480/460 - 400/380 BC 480/450 - 400/390 BC
la.b d. laténská B mladší d. železná (Latén) 400/380 - 260/250 BC 400/390 - 260/250 BC
la.b-d d. laténská B-D mladší d. železná (Latén) 400/380 - 50/25 BC 400/390 - 30/20 BC
la.pod podmokelská skupina mladší d. železná (Latén) 400 - 130 BC
la.c d. laténská C mladší d. železná (Latén) 260/250 - 130/110 BC 260/250 - 125/115 BC
la.puc k. púchovská mladší d. železná (Latén) 175/165 - 30/20 BC
la.d d. laténská D mladší d. železná (Latén) 130/110 - 50/25 BC 125/115 - 30/20 BC
la.kob kobylská skupina mladší d. železná (Latén) 100 BC ± 10
rim d. římská neurčená doba římská 35/25 BC - AD 380/400 30 BC - AD 380
ri.st starší d. římská doba římská 35/25 BC - AD 180/200 30 BC - AD 180
ri.a d. římská A doba římská 35/25 BC - 10/5 BC
ri.pla plaňanský typ doba římská 35/25 BC - 10/5 BC
ri.b d. římská B doba římská 10/5 BC - AD 180/200 B1 (AD 30 - 100), B2 (AD 100 - 180)
ri.c d. římská C doba římská AD 180/200 - 380/400 AD 180 - 380
ri.ml mladší d. římská doba římská AD 180/200 - 380/400 AD 180 - 380
snarod d. stěhování národů neurčená doba stěhování národů AD 380/400 - 560/580 AD 380 - 580
sn.st starší d. stěhování národů doba stěhování národů AD 380/400 - 480/490 AD 380 - 480/490
sn.ml mladší d. stěhování národů doba stěhování národů AD 480/490 - 560/580 AD 480/490 - 580
rs.1 raný středověk 1 raný středověk AD 500 - 600 AD 550 - 650
rs.cas časně slovan. obd. raný středověk AD 550 - 650
rstred raný středověk raný středověk AD 600 - 1200 AD 550 - 1200
rs.2 raný středověk 2 raný středověk AD 600 - 800 AD 650 - 800
rs.3 raný středověk 3 raný středověk AD 800 - 1000 AD 800 - 950
rs.4 raný středověk 4 raný středověk AD 1000 - 1200 AD 950 - 1200
rs.hra hradištní období raný středověk AD 650 - 1200
rs/vs přechod RS4 - VS1 středověk kol. AD 1200
stredo středověk neurčený (RS - VS) středověk AD 600 - 1500
vstred vrcholný středověk vrcholný středověk AD 1200 - 1500
vs.1 vrcholný středověk 1 vrcholný středověk AD 1200 - 1300 AD 1200 - 1275
vs.2 vrcholný středověk 2 vrcholný středověk AD 1300 - 1500 AD 1275 - 1410
vs/no přechod VS2 - novověk vrcholný středověk kolem AD 1500
novove novověk neurčený novověk AD 1500 - 1800
no.1 novověk 1 novověk AD 1500 - 1600
no.2 novověk 2 novověk AD 1600 - 1800