Odkazy na související www stránky

  • Archeobotanická skupina Archeologického odd. památkového ústavu Hessenska - Archäobotanik, Wiesbaden, Německo
  • Archeologický ústav Praha - ARUP
  • Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, České Budějovice - LAPE
  • Paleoekologie, PřF UK
  • Palynologická databáze ČR - PALYCZ
  • Mezinárodní pracovní skupina pro paleoetnobotaniku - IWGP