Úvod

Archeobotanická databáze ČR (CZAD) je databáze archeobotanických analýz z území České republiky. Databázi v současné době spravuje Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.. Pro ukládání dat do databáze byl použit archeobotanický databázový program ArboDatMulti. Tyto internetové stránky slouží pouze pro základní informaci o databázi, ale nejsou s vlastní databází totožné. Umožňují přístup k základním informacím o jednotlivých archeobotanických výzkumech (autor botanického určení, archeologická datace, typ lokality, počet analyzovaných semen/plodů, počet nalezených rostlinných taxonů). Na stránkách je možné vyhledávat i rostlinné taxony, nicméně aby byla zaručena ochrana dat jednotlivých autorů, jsou zde dostupné pouze publikované výsledky.

Databáze obsahuje výsledky analýzy semen a plodů výhradně z archeologických kontextů. Podobná databáze pro analýzy semen a plodů z přirozených sedimentů je provozována na Masarykově universitě v Brně: Databáze rostlinných makrozbytků České a Slovenské republiky.

Vzink databáze

Práce na databázi CZAD v letech 2009 - 2001 byla součástí mezinárodního grantového projektu Akademie věd České republiky M300020902 - "Archeobotanická databáze ArboDat: Zapojení Archeologického ústavu AVČR do evropské sítě pracovišť sdílejících databázový program ArboDat a jeho využití k vědeckým účelům“. Na projektu se podílel Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., a Archeobotanické oddělení Archeologického ústavu Hessenska , Archäobotanik, Wiesbaden, Německo ve spolupráci s Department Archéozoologie-Archéobotanique, CNRS, Paris, Francie.

Na tvorbě CZAD se podíleli: Dagmar Dreslerová, Dana Křivánková, Adéla Pokorná, Petr Kočár, Věra Čulíková, Veronika Komárková, Alex Bernardová, Jitka Kosňovská, Zdeněk Vaněček, Jaromír Beneš, Zdeněk Tempír, Kristýna Kuncová, Kristýna Eliášová, Pavla Žáčková, Iva Kůrková a Veronika Dlouhá. Vkládání dat probíhalo od července 2009 do prosince 2011. Během dalších let bude probíhat sběr dat od dobrovolných přispěvatelů a vždy jednou za rok bude databáze aktualizována.

Literatura

  • A. Kreuz , E. Schäfer (2002): A new archaeobotanical database programme. Vegetation History and Archaeobotany 11, 177-179.
  • A. Pokorná, D. Dreslerová, D. Křivánková (2011): Archaeobotanical Database of the Czech Republic, an Interim Report. Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology (IANSA) 1/II, 49-53.
  • D. Dreslerová, A. Pokorná (2015): Archaeobotanical Database of the Czech Republic. In: Kuna M et al (Ed.) Structuring archaeological evidence: The Archaeological Map of the Czech Republic and related systems.129–134, Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague, v. v. i., Prague.

Kontakt

Dagmar Dreslerová
Adéla Pokorná
Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i.
Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie
Letenská 4
118 01, Praha 1

E-mail:
D. Dreslerová dreslerova@arup.cas.cz
A. Pokorná pokorna@arup.cas.cz