Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Šabatová, K. et al. (2012): Ein Befund mit neolithischen Plastiken aus Těšetice-Kyjovice, Mähren. Fundverteilungsanalyse. In: T. Link, D. Schimmelpfennig (Hrsg.), Taphonomie. Fokus Jungsteinzeit - Berichte der AG Neolithikum 3. 201-219. lokality druhy
Šmejda, L., Kočár, P. (2007): Botanické makrozbytky z knovízského sídliště v Praze-Hostivaři: vektorová syntéza dat. In: P. Krištuf – L. Šmejda – P. Vařeka (ed.) Opomíjená archeologie 2005-2006. Kar FF ZČU v Plzni. lokality druhy
Beneš, J. et al. (2002): Archaeobotany of the Old Prague Town defence system: archaeology, macro-remains, pollen and diatom analysis. Vegetation History and Archaeobotany 11, 107-119 lokality druhy
Berkovec, T., Kočár, P., Kočárová, R. (2005): Archeobotanický výzkum na lokalitě Kroměříž, Újezd u svatého Františka. AC Olomouc, příspěvková organizace. Ročenka 2004, 94-125. lokality druhy
Hlaváč, J., Kočár, P., Mihályiová, J., Zavřel J. (2003): Přírodní poměry na pravěké lokalitě ”Anděl Park” v Praze na Smíchově. Archeologie ve středních Čechách 7, 143-151. lokality druhy
Kalábek, M., Kočár, P. (2007): Laténský objekt s nálezy obilí z lokality Olomouc-Řepčín 1. Pramen k poznání zemědělství v mladší době železné. AC Olomouc, příspěvková organizace. Ročenka 2006, 94 –125. lokality druhy
Kočár, P., Kočárová, R. (2007): Rostlinné zbytky z mladobronzových lokalit na katastru obce Tuchoměřice. Doba popelnicových polí a doba halštatská : příspěvky z IX. konference, 305-313. lokality druhy
Kočár, P., Kočárová, R. (2012): A o rostlinách. In: R. Šumberová: Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008 – 2010. 71-80. lokality druhy
Kočár, P., Mihályiová, J. (2011): Kněževes - archeobotanická analýza na sídlišti z mladší doby bronzové. In: L. Smejtek, Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. In: L. Smejtek, Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy 464-484. lokality druhy
Salaš, M. et al. (2012): Potravní zdroje obyvatelstva mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny. Analýzy bioarcheologických pramenů. Archeologické rozhledy 64, 391–442. lokality druhy
Tempír, Z. (1961): Archeologické nálezy obilnin na území Československa. Vědecké práce Zemědělského muzea 157-200. lokality druhy
Tempír, Z. (1966): Výsledky paleoetnobotanického studia pěstování zemědělských rostlin na území ČSSR. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 6, 27-144. lokality druhy
Tempír, Z. (1968): Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů v Čechách a na Moravě. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 15-88. lokality druhy
Tempír, Z., Vodák, A. (1959): Rozbor některých archeologických nálezů pravěkých plodin na území Československa. Vědecké práce ČAZV a dějin zemědělství a lesnictví 125-146. lokality druhy