CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Šmejda et Kočár 2007

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá halsta zuhel. 1 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep halsta zuhel. 3 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina halsta zuhel. 2173 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná halsta zuhel. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná halsta zuhel. 17 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula halsta zuhel. 5 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel halsta zuhel. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný halsta zuhel. 12 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný halsta zuhel. 125 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté halsta zuhel. 71 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník halsta zuhel. 3 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec halsta zuhel. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí halsta zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý halsta zuhel. 2 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér halsta zuhel. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní halsta zuhel. 1 0 lokality
Trifolium pratense Fabaceae jetel luční halsta zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. halsta zuhel. 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka halsta zuhel. 1284 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka halsta zuhel. 109 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice halsta zuhel. 3 0 lokality
Vicia hirsuta/tetrasperma Fabaceae vikev chlupatá/čtyřsemenná halsta zuhel. 2 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob halsta zuhel. 1 0 lokality