Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Čulíková, V. (1987): Zajímavý nález rostlinných makrozbytků ze středověké Prahy. Archeologické rozhledy 39, 445-452. lokality druhy
Čulíková, V. (1997): Rostlinné makrozbytky ze středověké České Lípy, in Život v archeologii středověku - Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi 130-139. lokality druhy
Čulíková, V. (1998): Rostlinné makrozbytky z raně středověkých sedimentů na III. nádvoří Pražského hradu. Archaeologica Pragensia 14, 329-341. lokality druhy
Čulíková, V. (1998): Výsledky analýzy rostlinných makrozbytků z lokality Praha 1 - Malá Strana, Tržiště čp. 259/III (Hartigovský palác). Archeologica Pragensia 14, 291-316. lokality druhy
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z lokality Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštějnský palác). Medievalia archaeologica 3, 137-166. lokality druhy
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z pěti středověkých lokalit při obvodu centrální části Pražského hradu. Medievalia archaeologica 3, 303-327. lokality druhy
Čulíková, V. (2005): Rostlinné makrozbytky z raně středověké lokality Mostecká - Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 - Malá Strana. Archeologica Pragensia 17, 137-169. lokality druhy
Čulíková, V. (2007): Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu líčidla amerického (Phytolacca americana L.) ve střední Evropě a o dalších druzích užitkových rostlin z Prahy-Hradčan. Archeologické rozhledy 59, 353–370. lokality druhy
Čulíková, V. (2008): Rostlinné makrozbytky z pravěkých a raně středověkých antropogenních sedimentů v Lovosicích. Archeologické rozhledy 60/1, 61-74. lokality druhy
Čulíková, V. (2008a): Ovoce, koření a léčiva z raně novověké jímky hradčanského špitálu. Archeologické rozhledy 60, 229–260. lokality druhy
Čulíková, V. (2009): Rostlinné makrozbytky. In: Zápotocký, M. - Zápotocká, M.: Kutná Hora - Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př.Kr.). Památky archeologické, Supplementum 18, 255-264. lokality druhy
Čulíková, V. (2010): Středověká údolní niva Vltavy v Praze na Malé Straně (Valdštejnská čp. 154/III, Kolovratský palác). Archeologické rozhledy 62, 72-116. lokality druhy
Kozáková, R. et al. (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. Vegetation History and Archaeobotany. lokality druhy