CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Čulíková 1997b

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 nezuh. 78 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný vs.2 nezuh. 49 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Arctium sp. Asteraceae lopuch vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.2 nezuh. 55 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.2 nezuh. 83 0 lokality
Carex pallescens Cyperaceae ostřice bledavá vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Carex riparia Cyperaceae ostřice pobřežní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Coriandrum sativum Apiaceae koriandr setý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.2 nezuh. 33 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vs.2 nezuh. 21 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.2 nezuh. 45 0 lokality
Fallopia sp. Polygonaceae opletka vs.2 nezuh. 19 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.1 nezuh. 78 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.2 nezuh. 589 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.2 nezuh. 5068 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 192 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní vs.2 nezuh. 26 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný vs.2 nezuh. 30 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.2 nezuh. 1050 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.1 nezuh. 84 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Hypochaeris radicata Asteraceae prasetník kořenatý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Juglans regia Juglandaceae ořešák královský vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.2 nezuh. 35 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.2 nezuh. 2938 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.1 nezuh. 67 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.2 nezuh. 45 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezuh. 36 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 nezuh. 969 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.2 nezuh. 271 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.1 nezuh. 106 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 15 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.2 nezuh. 109 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec vs.2 nezuh. 13 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.2 nezuh. 306 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.2 nezuh. 155 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.2 nezuh. 165 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus domestica/insititia Rosaceae švestka/slivoň vs.2 nezuh. 48 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.2 nezuh. 25 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.2 nezuh. 137 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.2 nezuh. 26 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus arvensis Ranunculaceae pryskyřník rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus auricomus agg. Ranunculaceae pryskyřník zlatožlutý vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.2 nezuh. 143 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 60 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.2 nezuh. 1045 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.2 nezuh. 3517 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 131 0 lokality
Rubus idaeus/fruticosus Rosaceae ostružiník křovitý/maliník vs.2 nezuh. 65 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Rumex conglomeratus Polygonaceae šťovík klubkatý vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rumex obtusifolius Polygonaceae šťovík tupolistý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.2 zuhel. 569 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.2 nezuh. 58 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.2 nezuh. 30 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.1 zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka vs.2 nezuh. 84 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.2 nezuh. 412 0 lokality