CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Čulíková 2001a

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk vs/no nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs.3 nezuh. 65 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vstred nezuh. 1 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.3 nezuh. 14 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs/no nezuh. 2 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Achillea millefolium agg. Asteraceae řebříček obecný agg. vs/no nezuh. 4 0 lokality
Achillea millefolium agg. Asteraceae řebříček obecný agg. rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Ajuga genevensis Lamiaceae zběhovec lesní rs.3 nezuh. 21 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Alopecurus pratensis Poaceae psárka luční rs.3 zuhel. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rs.3 nezuh. 6 0 lokality
Arctium sp. Asteraceae lopuch rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá rs.3 nezuh. 7 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá vs/no nezuh. 3 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs/no nezuh. 1 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vstred nezuh. 1 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.3 nezuh. 7 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.3 nezuh. 435 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs.3 nezuh. 27 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.hra zuhel. 3 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.3 zuhel. 8 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý vstred zuhel. 1 0 lokality
Avena sp. Poaceae oves rs.3 zuhel. 1 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.3 nezuh. 6 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.3 nezuh. 214 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.4 nezuh. 14 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vstred nezuh. 19 0 lokality
Ballota sp. Lamiaceae měrnice rs.3 nezuh. 48 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná vstred nezuh. 2 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.3 nezuh. 19 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vstred nezuh. 9 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vs/no nezuh. 4 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Capsella bursa-pastoris Brassicaceae kokoška pastuší tobolka rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Carduus acanthoides Asteraceae bodlák obecný rs.3 nezuh. 8 0 lokality
Carex hirta Cyperaceae ostřice srstnatá rs.3 nezuh. 9 0 lokality
Carex hirta Cyperaceae ostřice srstnatá vs/no nezuh. 1 0 lokality
Carex muricata agg. Cyperaceae ostřice měkkoostenná aggr. rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Carex muricata agg. Cyperaceae ostřice měkkoostenná aggr. vs/no nezuh. 5 0 lokality
Carex otrubae Cyperaceae ostřice Otrubova vs/no nezuh. 3 0 lokality
Carex otrubae Cyperaceae ostřice Otrubova rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs/no nezuh. 4 0 lokality
Carex pallescens Cyperaceae ostřice bledavá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex pallescens Cyperaceae ostřice bledavá rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Carex pilulifera Cyperaceae ostřice kulkonosná rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.3 nezuh. 21 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs/no nezuh. 7 0 lokality
Carex sylvatica Cyperaceae ostřice lesní rs.3 nezuh. 73 0 lokality
Carex sylvatica Cyperaceae ostřice lesní rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Carex sylvatica Cyperaceae ostřice lesní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Carex sylvatica Cyperaceae ostřice lesní vs/no nezuh. 3 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.3 zuhel. 26 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.4 zuhel. 84 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina vstred zuhel. 7 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.3 zuhel. 7 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina vs/no zuhel. 2 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.3 zuhel. 16 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.hra zuhel. 20 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Cerinthe minor Boraginaceae voskovka menší rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Cirsium/Carduus Asteraceae pcháč/bodlák rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium/Carduus Asteraceae pcháč/bodlák vstred nezuh. 1 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Conium maculatum Apiaceae bolehlav plamatý rs.3 nezuh. 16 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní vs/no nezuh. 1 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Cornus mas Cornaceae dřín jarní rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs.3 nezuh. 46 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vs/no zuhel. 1 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs.3 nezuh. 51 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vstred nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs/no nezuh. 3 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.3 nezuh. 110 0 lokality
Filago arvensis Asteraceae bělolist rolní rs.3 nezuh. 14 0 lokality
Fragaria sp. Rosaceae jahodník rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs/no nezuh. 1 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs.3 nezuh. 376 0 lokality
Fragaria/Potentilla Rosaceae jahodník/mochna rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Fumaria sp. Papaveraceae zemědým rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis angustifolia Lamiaceae konopice úzkolistá rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá vs/no nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá rs.3 nezuh. 10 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá vstred nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá rs.3 nezuh. 8 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.hra nezuh. 10 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula vstred nezuh. 5 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.3 nezuh. 44 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.4 nezuh. 16 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Galium aparine/spurium Rubiaceae svízel přítula/pochybný rs.3 nezuh. 12 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel rs.3 nezuh. 45 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel rs.4 nezuh. 9 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý vstred nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý vs/no nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs/vs zuhel. 2 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.3 zuhel. 7 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.3 nezuh. 6 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rs.4 nezuh. 23 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rs.3 nezuh. 7 0 lokality
Hypericum maculatum Hypericaceae třezalka skvrnitá rs.3 nezuh. 18 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.3 nezuh. 579 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná vs/no nezuh. 1 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.3 nezuh. 11 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Hypericum sp. Hypericaceae třezalka rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs.4 nezuh. 51 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs.3 nezuh. 72 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá vstred nezuh. 1 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs.3 nezuh. 19 0 lokality
Lamium album/maculatum Lamiaceae hluchavka bílá/skvrnitá vstred nezuh. 27 0 lokality
Lamium album/maculatum Lamiaceae hluchavka bílá/skvrnitá rs.3 nezuh. 52 0 lokality
Lamium maculatum Lamiaceae hluchavka skvrnitá rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Lamium maculatum Lamiaceae hluchavka skvrnitá rs.3 nezuh. 24 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová vs/no nezuh. 1 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.3 nezuh. 3488 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.hra nezuh. 7 0 lokality
Lamium sp. Lamiaceae hluchavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lamium sp. Lamiaceae hluchavka rs.3 nezuh. 11 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná rs.3 nezuh. 48 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Linaria vulgaris Scrophulariaceae lnice květel rs.3 nezuh. 102 0 lokality
Linaria vulgaris Scrophulariaceae lnice květel vs/no nezuh. 1 0 lokality
Linum catharticum Linaceae len počistivý vs/no nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Luzula campestris Juncaceae druh ladní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Luzula luzuloides Juncaceae bika bělavá (b. hajní) rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Luzula sp. Juncaceae bika rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Lychnis flos-cuculi Caryophyllaceae kohoutek luční vs/no nezuh. 5 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.3 nezuh. 6 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Malva sylvestris Malvaceae sléz lesní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Melampyrum arvense Scrophulariaceae černýš rolní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Melilotus albus Fabaceae komonice bílá vstred nezuh. 1 0 lokality
Melilotus sp. Fabaceae komonice rs.3 zuhel. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs.3 nezuh. 6 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Mentha longifolia Lamiaceae máta dlouholistá rs.3 nezuh. 15 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Myosotis arvensis Boraginaceae pomněnka rolní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Myosotis sp. Boraginaceae pomněnka rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Myosotis sp. Boraginaceae pomněnka rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Nepeta cataria Lamiaceae šanta kočičí rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs/no nezuh. 2 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.3 nezuh. 49 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vstred nezuh. 1 0 lokality
Onopordum acanthium Asteraceae ostropes trubil rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.hra zuhel. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.3 zuhel. 29 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vstred nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.3 nezuh. 100 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vstred zuhel. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.3 zuhel. 4 0 lokality
Papaver dubium/rhoeas Papaveraceae mák pochybný/vlčí rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Papaver rhoeas Papaveraceae mák vlčí rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Pastinaca sativa Apiaceae pastinák setý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Phleum pratense Poaceae bojínek luční rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Pimpinella saxifraga agg. Apiaceae bedrník obecný pravý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.3 nezuh. 48 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs/no nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs.3 nezuh. 49 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) rs.3 nezuh. 58 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) vs/no nezuh. 20 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs/no nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs/no nezuh. 2 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs/no nezuh. 1 0 lokality
Prunus insititia Rosaceae slivoň obecná rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná vs/no nezuh. 8 0 lokality
Prunus sp. Rosaceae slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs/no nezuh. 14 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs.3 nezuh. 12 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs/no nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs.3 nezuh. 12 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník rs.3 nezuh. 7 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Reseda lutea Resedaceae rýt žlutý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Reseda lutea Resedaceae rýt žlutý rs.3 nezuh. 10 0 lokality
Reseda luteola Resedaceae rýt luteola rs.3 nezuh. 36 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Rubus caesius/fruticosus Rosaceae ostružiník ježiník/křovitý rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs/no nezuh. 2 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.3 nezuh. 156 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.3 nezuh. 10 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vstred nezuh. 2 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.3 nezuh. 56 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.4 nezuh. 75 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vstred nezuh. 16 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.3 nezuh. 38 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs/no nezuh. 7 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vs/no nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.3 nezuh. 12 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.4 nezuh. 58 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.3 nezuh. 7523 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs/no nezuh. 5 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vstred nezuh. 37 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.hra nezuh. 108 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.hra nezuh. 12 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.3 nezuh. 79 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus sp. Caprifoliaceae bezovité rs.3 nezuh. 19 0 lokality
Scabiosa ochroleuca Dipsacaceae hlaváč žlutavý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs.3 nezuh. 220 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.3 zuhel. 23 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.hra zuhel. 2 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.4 zuhel. 14 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vstred zuhel. 6 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.3 zuhel. 6 0 lokality
Senecio sp. Asteraceae starček vs/no nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs/no nezuh. 2 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.3 nezuh. 370 0 lokality
Silene otites Caryophyllaceae silenka ušnice rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá rs.3 nezuh. 10 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.3 nezuh. 16 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.3 nezuh. 245 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs/no nezuh. 2 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vstred nezuh. 3 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.3 nezuh. 12 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vs/no nezuh. 4 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.3 nezuh. 53 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vstred nezuh. 11 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.3 nezuh. 29 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stachys germanica Lamiaceae čistec německý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Stachys recta Lamiaceae čistec vzpřímený rs.3 nezuh. 3 0 lokality
Stachys sp. Lamiaceae čistec vs/no nezuh. 1 0 lokality
Stachys sp. Lamiaceae čistec rs.3 nezuh. 7 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs.3 nezuh. 28 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs/no nezuh. 3 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs.3 nezuh. 96 0 lokality
Stellaria palustris Caryophyllaceae ptačinec bahenní rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Stellaria palustris Caryophyllaceae ptačinec bahenní rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.3 nezuh. 114 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs/no nezuh. 3 0 lokality
Thymelaea passerina Thymelaeaceae vrabečnice roční rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Thymus sp. Lamiaceae mateřídouška rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Trifolium montanum Fabaceae jetel horský vstred zuhel. 1 0 lokality
Trisetum flavescens Poaceae trojštět žlutavý rs.3 zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.4 zuhel. 18 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.hra zuhel. 2 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vstred nezuh. 20 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs/no nezuh. 6 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.3 zuhel. 6 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.3 zuhel. 78 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.hra nezuh. 23 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.hra zuhel. 15 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.3 zuhel. 2 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.3 zuhel. 16 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs/vs zuhel. 6 0 lokality
Typha latifolia Typhaceae orobinec širokolistý rs.3 nezuh. 222 0 lokality
Typha latifolia Typhaceae orobinec širokolistý rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Typha latifolia Typhaceae orobinec širokolistý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Typha sp. Typhaceae orobinec rs.4 nezuh. 9 0 lokality
Typha sp. Typhaceae orobinec rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vstred nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.3 nezuh. 10 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.4 nezuh. 93 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.hra nezuh. 67 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.hra nezuh. 8 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.3 nezuh. 25999 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka rs.3 nezuh. 17 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs/no nezuh. 3 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Valerianella locusta Valerianaceae kozlíček polníček vs/no nezuh. 1 0 lokality
Verbena officinalis Verbenaceae sporýš lékařský rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Veronica hederifolia Scrophulariaceae rozrazil břečťanolistý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Veronica sp. Scrophulariaceae rozrazil rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá rs.3 nezuh. 5 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná rs.3 zuhel. 1 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná rs.3 nezuh. 6 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná vstred nezuh. 1 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná rs.3 zuhel. 1 0 lokality
Vicia villosa Fabaceae vikev huňatá rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Vicia villosa Fabaceae vikev huňatá rs.3 zuhel. 4 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní rs.3 nezuh. 15 0 lokality
Viola arvensis/tricolor Violaceae violka roní/trojbarevná rs.3 nezuh. 115 0 lokality
Viola odorata Violaceae violka vonná rs.3 nezuh. 55 0 lokality
Viola riviniana Violaceae violka rivinova rs.3 nezuh. 95 0 lokality
Viola tricolor agg. Violaceae violka trojbarevná vs/no nezuh. 1 0 lokality