CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Čulíková 2001b

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs.hra nezuh. 12 0 lokality
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Aegopodium podagraria Apiaceae bršlice kozí noha rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 119 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.4 nezuh. 46 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs/vs nezuh. 13 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.hra nezuh. 377 0 lokality
Ajuga genevensis Lamiaceae zběhovec lesní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Ajuga genevensis Lamiaceae zběhovec lesní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Alisma plantago-aquatica Alismataceae žabník jitrocelový rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.1 nezuh. 29 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rs.4 nezuh. 49 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rs.hra nezuh. 174 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rs/vs nezuh. 16 0 lokality
Anthemis austriaca Asteraceae rmen rakouský rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Anthriscus sylvestris Apiaceae kerblík lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anthriscus sylvestris Apiaceae kerblík lesní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Apium graveolens Apiaceae celer vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá rs.4 nezuh. 34 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá rs.hra nezuh. 133 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.4 nezuh. 46 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs/vs nezuh. 37 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.hra nezuh. 91 0 lokality
Atriplex patula/prostrata Chenopodiaceae lebeda rozkladitá/hrálovitá rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs/vs nezuh. 9 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vs.1 nezuh. 71 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.hra nezuh. 24 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Berteroa incana Brassicaceae šedivka šedá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Berteroa incana Brassicaceae šedivka šedá rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Bidens tripartita Asteraceae dvouzubec trojdílný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.4 nezuh. 42 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.hra nezuh. 166 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vs.1 nezuh. 39 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá rs.hra nezuh. 40 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.4 nezuh. 46 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.hra nezuh. 12 0 lokality
Carduus acanthoides Asteraceae bodlák obecný rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Carduus acanthoides Asteraceae bodlák obecný vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Carduus crispus Asteraceae bodlák kadeřavý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Carduus sp. Asteraceae bodlák rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Carex hirta Cyperaceae ostřice srstnatá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Carex lepidocarpa Cyperaceae ostřice šupinolistá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Carex muricata agg. Cyperaceae ostřice měkkoostenná aggr. rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Carex muricata agg. Cyperaceae ostřice měkkoostenná aggr. rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Carex otrubae Cyperaceae ostřice Otrubova rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Carex pallescens Cyperaceae ostřice bledavá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Carex panicea Cyperaceae ostřice prosovitá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Carex remota Cyperaceae ostřice řídkoklasá rs.4 nezuh. 39 0 lokality
Carex remota Cyperaceae ostřice řídkoklasá rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Carex remota Cyperaceae ostřice řídkoklasá rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Carex riparia Cyperaceae ostřice pobřežní rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.4 nezuh. 12 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí rs.hra nezuh. 44 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Caucalis platycarpos Apiaceae dejvorec velkoplodý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Caucalis platycarpos Apiaceae dejvorec velkoplodý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Centaurea jacea Asteraceae chrpa luční rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Centaurea sp. Asteraceae chrpa rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Centaurea sp. Asteraceae chrpa rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Centaurium erythraea Gentianaceae zeměžluč okolíkatá (lékařská) rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Cerastium fontanum agg. Caryophyllaceae rožec prameništní rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Cerastium fontanum agg. Caryophyllaceae rožec prameništní rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Cerastium fontanum agg. Caryophyllaceae rožec prameništní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cerastium sp. Caryophyllaceae rožec rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Cerinthe minor Boraginaceae voskovka menší rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Cerinthe minor Boraginaceae voskovka menší rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Cichorium intybus Asteraceae čekanka obecná rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Cirsium sp. Asteraceae pcháč rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium sp. Asteraceae pcháč vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Cirsium/Carduus Asteraceae pcháč/bodlák rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Cirsium/Carduus Asteraceae pcháč/bodlák rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Conium maculatum Apiaceae bolehlav plamatý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Cornus mas Cornaceae dřín jarní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Cornus mas Cornaceae dřín jarní rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs/vs nezuh. 9 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Crepis biennis Asteraceae škarda dvouletá rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Crepis capillaris Asteraceae škarda vláskovitá rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Cyperus fuscus Cyperaceae šáchor hnědý (tmavý) rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Cyperus sp. Cyperaceae šáchor rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs.hra nezuh. 12 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs.4 nezuh. 6 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná vs.1 nezuh. 13 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Dianthus armeria Caryophyllaceae hvozdík svazčitý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Dianthus deltoides Caryophyllaceae hvozdík kropenatý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Dianthus deltoides Caryophyllaceae hvozdík kropenatý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Dianthus sp. Caryophyllaceae hvozdík rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs.hra nezuh. 8 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs.4 nezuh. 7 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae pryšec chvojka rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.hra nezuh. 141 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.4 nezuh. 107 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 59 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs/vs nezuh. 24 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs.4 nezuh. 80 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs/vs nezuh. 96 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs.hra nezuh. 362 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 971 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Galeopsis angustifolia Lamiaceae konopice úzkolistá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis angustifolia Lamiaceae konopice úzkolistá rs.hra nezuh. 10 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá rs.hra nezuh. 16 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Galeopsis bifida/tetrahit Lamiaceae konopice dvouklaná/polní rs.hra nezuh. 59 0 lokality
Galeopsis bifida/tetrahit Lamiaceae konopice dvouklaná/polní vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Galeopsis bifida/tetrahit Lamiaceae konopice dvouklaná/polní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis bifida/tetrahit Lamiaceae konopice dvouklaná/polní rs.4 nezuh. 24 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá rs.hra nezuh. 18 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Geranium sp. Geraniaceae kakost rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Glaucium flavum Papaveraceae rohatec žlutý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Hieracium murorum agg. Asteraceae jestřábník zední rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs.hra nezuh. 68 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs.4 nezuh. 33 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Hypericum maculatum Hypericaceae třezalka skvrnitá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Hypericum maculatum Hypericaceae třezalka skvrnitá rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.4 nezuh. 30 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs/vs nezuh. 22 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.hra nezuh. 230 0 lokality
Knautia arvensis Dipsacaceae chrastavec rolní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá rs.hra nezuh. 24 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá rs.4 nezuh. 7 0 lokality
Lamium maculatum Lamiaceae hluchavka skvrnitá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová rs.hra nezuh. 18 0 lokality
Lamium sp. Lamiaceae hluchavka rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Lamium sp. Lamiaceae hluchavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná rs.hra nezuh. 12 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Leonurus cardiaca Lamiaceae srdečník obecný (buřina srdečník) rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Leonurus cardiaca Lamiaceae srdečník obecný (buřina srdečník) vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Leonurus cardiaca Lamiaceae srdečník obecný (buřina srdečník) rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Linaria vulgaris Scrophulariaceae lnice květel rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Linum catharticum Linaceae len počistivý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Luzula campestris Juncaceae druh ladní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Luzula campestris Juncaceae druh ladní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs.4 nezuh. 9 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.1 nezuh. 26 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Malva sp. Malvaceae sléz vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs.hra nezuh. 70 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Mentha longifolia Lamiaceae máta dlouholistá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Mentha longifolia Lamiaceae máta dlouholistá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Mentha longifolia Lamiaceae máta dlouholistá rs.hra nezuh. 10 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Myosotis sp. Boraginaceae pomněnka rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Myosotis stricta Boraginaceae pomněnka drobnokvětá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Nepeta cataria Lamiaceae šanta kočičí rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Nepeta cataria Lamiaceae šanta kočičí vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Nepeta sp. Lamiaceae šanta rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Nepeta sp. Lamiaceae šanta rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Nepeta sp. Lamiaceae šanta rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.hra nezuh. 125 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs/vs nezuh. 45 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.4 nezuh. 38 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 35 0 lokality
Origanum vulgare Lamiaceae dobromysl obecná rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.hra nezuh. 699 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezuh. 315 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs/vs nezuh. 157 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 nezuh. 39 0 lokality
Papaver argemone Papaveraceae mák polní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Papaver argemone Papaveraceae mák polní rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Papaver argemone Papaveraceae mák polní rs.hra nezuh. 8 0 lokality
Papaver maculosum Papaveraceae mák bělokvětý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Papaver rhoeas Papaveraceae mák vlčí rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Papaver rhoeas Papaveraceae mák vlčí rs.hra nezuh. 22 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs.hra nezuh. 33 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs.4 nezuh. 10 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Pimpinella saxifraga agg. Apiaceae bedrník obecný pravý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Pimpinella saxifraga agg. Apiaceae bedrník obecný pravý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Polycnemum arvense Chenopodiaceae chruplavník rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Polycnemum arvense Chenopodiaceae chruplavník rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Polycnemum arvense Chenopodiaceae chruplavník rolní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 29 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs/vs nezuh. 55 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.hra nezuh. 111 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.4 nezuh. 66 0 lokality
Portulaca oleracea Portulacaceae šrucha zelená pravá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla collina Rosaceae mochna chlumní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Potentilla erecta Rosaceae mochna nátržník vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Potentilla reptans Rosaceae mochna plazivá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs/vs nezuh. 15 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) rs.hra nezuh. 317 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) vs.1 nezuh. 34 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) rs/vs nezuh. 100 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) rs.4 nezuh. 76 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný rs.hra nezuh. 69 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný rs.4 nezuh. 16 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Prunus domestica/insititia Rosaceae švestka/slivoň rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs.hra nezuh. 10 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus polyanthemos Ranunculaceae pryskyřník mnohokvětý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs.hra nezuh. 28 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Reseda luteola Resedaceae rýt luteola rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 16 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.4 nezuh. 9 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.hra nezuh. 7 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.4 nezuh. 28 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.hra nezuh. 30 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs/vs nezuh. 15 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.hra nezuh. 137 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.4 nezuh. 27 0 lokality
Rumex conglomeratus Polygonaceae šťovík klubkatý rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Rumex obtusifolius Polygonaceae šťovík tupolistý rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Salvia verticillata Lamiaceae šalvěj přeslenitá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs.hra nezuh. 15 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.hra nezuh. 50 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.4 nezuh. 39 0 lokality
Sambucus sp. Caprifoliaceae bezovité rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Saponaria officinalis Caryophyllaceae mydlice lékařská vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Saponaria officinalis Caryophyllaceae mydlice lékařská rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Saponaria officinalis Caryophyllaceae mydlice lékařská rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Satureja hortensis Lamiaceae saturejka zahradní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs.4 nezuh. 32 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs.hra nezuh. 58 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs/vs nezuh. 43 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.1 nezuh. 15 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs/vs nezuh. 57 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs.hra nezuh. 266 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 184 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs.4 nezuh. 63 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený rs.hra nezuh. 20 0 lokality
Schoenoplectus tabernaemontani Cyperaceae skřípinec Tabernaemontanův rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene dioica Caryophyllaceae silenka dvoudomá rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Silene dioica Caryophyllaceae silenka dvoudomá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.1 nezuh. 38 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.4 nezuh. 24 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs/vs nezuh. 18 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.hra nezuh. 125 0 lokality
Silene noctiflora Caryophyllaceae silenka noční (k.noční) rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene noctiflora Caryophyllaceae silenka noční (k.noční) rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Silene nutans Caryophyllaceae silenka nicí rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Silene nutans Caryophyllaceae silenka nicí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá rs.hra nezuh. 19 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.4 nezuh. 8 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.hra nezuh. 29 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.1 nezuh. 24 0 lokality
Sisymbrium officinale Brassicaceae hulevník lékařský rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs/vs nezuh. 43 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.hra nezuh. 15 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Sonchus arvensis Asteraceae mléč rolní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Sonchus arvensis Asteraceae mléč rolní rs.hra nezuh. 7 0 lokality
Sonchus arvensis Asteraceae mléč rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Sonchus oleraceus Asteraceae mléč zelinný rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Sonchus sp. Asteraceae mléč rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.hra nezuh. 27 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Stachys annua/arvensis Lamiaceae čistec roční/rolní rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Stachys annua/arvensis Lamiaceae čistec roční/rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Stachys germanica Lamiaceae čistec německý rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Stachys germanica Lamiaceae čistec německý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stachys recta Lamiaceae čistec vzpřímený rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Stachys sp. Lamiaceae čistec rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stachys sp. Lamiaceae čistec rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Stellaria alsine Caryophyllaceae ptačinec mokřadní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs/vs nezuh. 10 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs.4 nezuh. 27 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs.hra nezuh. 115 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs.hra nezuh. 9 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Stellaria palustris Caryophyllaceae ptačinec bahenní rs.hra nezuh. 14 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.hra nezuh. 94 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 22 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.4 nezuh. 28 0 lokality
Thymus pulegioides Lamiaceae mateřídouška vejčitá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Trifolium sp. Fabaceae jetel rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.hra zuhel. 5 0 lokality
Typha latifolia Typhaceae orobinec širokolistý rs.hra nezuh. 4587 0 lokality
Typha latifolia Typhaceae orobinec širokolistý vs.1 nezuh. 110 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.4 nezuh. 29 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs/vs nezuh. 15 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.hra nezuh. 137 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 20 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka vs.1 nezuh. 22 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka rs.hra nezuh. 17 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs.hra nezuh. 8 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Verbena officinalis Verbenaceae sporýš lékařský vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Verbena officinalis Verbenaceae sporýš lékařský rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Viburnum opulus Caprifoliaceae kalina obecná vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Viola arvensis/tricolor Violaceae violka roní/trojbarevná vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Viola arvensis/tricolor Violaceae violka roní/trojbarevná rs/vs nezuh. 15 0 lokality
Viola arvensis/tricolor Violaceae violka roní/trojbarevná rs.hra nezuh. 51 0 lokality
Viola arvensis/tricolor Violaceae violka roní/trojbarevná rs.4 nezuh. 10 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná rs/vs nezuh. 1 0 lokality