Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Kozáková, R. et al. (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. Vegetation History and Archaeobotany. lokality druhy
Pokorná, A. (2016): Před hradbami Starého města: Změny středověké synantropní vegetace v Praze. In: Boháčová I, Šmolíková M (eds.) Praha Archeologická. 273–285, Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha. lokality druhy
Pokorná, A. et al. (2014): The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in medieval Prague suburbs. Hydrobiologia 730(1), 191–213. lokality druhy