Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Fietz, A. (1941): Bronzezeitliche Pflanzenreste aus der Stierfelshöhle bei Brünn. Ver des Naturforschenden Vereines in Brünn 72, 71-75. lokality druhy
Kühn, F. (1960): Nálezy obilnin z pravěkých výzkumů v Československu. Archeologické rozhledy 12, 701-708. lokality druhy
Kühn, F. (1972): Obilí z halštatské doby z Býčí skály u Adamova. Vědecké práce Zemědělského muzea 12, 9-22. lokality druhy
Kühn, F. (1981): Crops and weeds in Šlapanice near Brno from Early Bronze Age to now. Zeitschrift für Archaeologie (Berlin) 15, 191-198. lokality druhy
Kühn, F. (1981): Rozbory nálezů polních plodin. Přehled výzkumů Brno: Archeologický ústav ČSAV 1979, 75-79. lokality druhy
Klečka, A., Skutil, J. (1937): Moravské příspěvky k výzkumu pravěkých obilnin. Věstník československého zemědělského muzea 1937, č. 1, 19-25. lokality druhy
Tempír, Z. (1961): Archeologické nálezy obilnin na území Československa. Vědecké práce Zemědělského muzea 157-200. lokality druhy
Tempír, Z. (1966): Výsledky paleoetnobotanického studia pěstování zemědělských rostlin na území ČSSR. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 6, 27-144. lokality druhy
Tempír, Z. (1968): Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů v Čechách a na Moravě. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 15-88. lokality druhy
Wankel, H. (1882): Bilder aus der Mährischen Schweiz und Inher Vergangenheit. Wien, Adolf Holzhausen. lokality druhy