CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Tempír 1966

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní br.une zuhel. 3 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní halsta zuhel. 1 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní br.moh zuhel. 1 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá br.une zuhel. 1 0 lokality
Avena sp. Poaceae oves br.vel zuhel. 1 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní br.une zuhel. 1 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní br.moh zuhel. 1 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní br.vel zuhel. 290 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý br.moh zuhel. 1 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý br.vel zuhel. 5 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý halsta zuhel. 1 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý br.une zuhel. 5 0 lokality
Bromus sterilis Poaceae sveřep jalový br.vel zuhel. 12 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek br.vel zuhel. 2 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní br.une zuhel. 1 0 lokality
Digitaria ischaemum Poaceae rosička lysá br.vel zuhel. 2 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha br.vel zuhel. 7 0 lokality
Elytrigia repens Poaceae pýr plazivý halsta zuhel. 1 0 lokality
Elytrigia repens Poaceae pýr plazivý br.moh zuhel. 1 0 lokality
Elytrigia repens Poaceae pýr plazivý br.une zuhel. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná halsta zuhel. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná br.vel zuhel. 2 0 lokality
Fumaria sp. Papaveraceae zemědým br.moh zuhel. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula br.une zuhel. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula br.moh zuhel. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula halsta zuhel. 1 0 lokality
Chenopodium album Chenopodiaceae merlík bílý br.moh zuhel. 1 0 lokality
Chenopodium album Chenopodiaceae merlík bílý halsta zuhel. 1 0 lokality
Chenopodium album Chenopodiaceae merlík bílý br.vel zuhel. 43 0 lokality
Chenopodium hybridum Chenopodiaceae merlík zvrhlý br.vel zuhel. 4 0 lokality
Lolium remotum Poaceae jílek oddálený br.une zuhel. 3 0 lokality
Lolium temulentum Poaceae jílek mámivý br.une zuhel. 1 0 lokality
Lolium temulentum Poaceae jílek mámivý br.moh zuhel. 1 0 lokality
Lolium temulentum Poaceae jílek mámivý halsta zuhel. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník br.vel zuhel. 1 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý halsta zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý br.vel zuhel. 1 0 lokality
Trifolium pratense Fabaceae jetel luční br.vel zuhel. 1 0 lokality