CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Kočár et Kočárová 2007d

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní br.kno zuhel. 4 0 lokality
Avena sp. Poaceae oves br.kno zuhel. 6 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý br.kno zuhel. 14 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina br.kno zuhel. 253 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná br.kno zuhel. 5 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná br.kno zuhel. 4 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel br.kno zuhel. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný br.kno zuhel. 2 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný br.kno zuhel. 47 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská br.kno zuhel. 25 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté br.kno zuhel. 32 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý br.kno zuhel. 1 0 lokality
Poa sp. Poaceae lipnice br.kno zuhel. 2 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí br.kno zuhel. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí br.kno zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý br.kno zuhel. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý br.kno zuhel. 1 0 lokality
Trifolium pratense Fabaceae jetel luční br.kno zuhel. 2 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. br.kno zuhel. 5 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka br.kno zuhel. 216 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka br.kno zuhel. 2 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice br.kno zuhel. 5 0 lokality
Vicia faba Fabaceae bob obecný br.kno zuhel. 1 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob br.kno zuhel. 2 0 lokality