CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Čižmář 1989

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Corylus avellana Betulaceae líska obecná laten zuhel. 6 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel laten zuhel. 71 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný laten zuhel. 209 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská laten zuhel. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté laten zuhel. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý laten zuhel. 57 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté laten zuhel. 26 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. laten zuhel. 235 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka laten zuhel. 39 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka laten zuhel. 3 0 lokality
Vicia faba Fabaceae bob obecný laten zuhel. 1 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá laten zuhel. 4 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob laten zuhel. 180 0 lokality