CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Tempír et al. 1963

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 zuhel. 39 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý vs.2 zuhel. 10 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula vs.2 zuhel. 3 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.2 zuhel. 1000 0 lokality
Sinapis sp. Brassicaceae hořčice vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Trifolium campestre Fabaceae jetel ladní vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.2 zuhel. 124 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá vs.2 zuhel. 1 0 lokality