Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Opravil, E. (1975): Fund der Frucht eines Waldapfelbaumes (Malus sylvestris L. Mill.) im Aneolothikum aus Hinsko bei Lipník (Bez. Přerov). 15 lokality druhy
Opravil, E. (1977): K nejstarším dokladům lnu (Linum usitatissimum L.) na území ČSSR z Hlinska a Mohelnice (okr. Přerov, Šumperk). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1975, 14-15. lokality druhy