Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Tempír, Z. (1973): Nálezy pravěkých a středověkých zbytků pěstovaných a užitkových rostlin a plevelů na některých lokalitách v Čechách i na Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 13, 19-47. lokality druhy
Tempír, Z. (1974): Příspěvek k počátkům pěstování rostlin ve střední Evropě. Vědecké práce Zemědělského muzea 14, 17-27. lokality druhy
Tempír, Z. (1979): Pěstování užitkových rostlin, in Březno osada z mladší doby kamenné v severozápadních Čechách, Ústí n.L., Severočeské nakladatelství. lokality druhy