CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data for PCODE - SORG

katastr lokalita archeolog instituce roky výzkumu botanik datace detaily citace druhy mapa ID
LOVOSICE Resslova Salač ARÚP 1987, 1996 a 1998 Čulíková mladší d. železná (Latén)
doba římská
raný středověk
raný středověk
raný středověk
detaily citace druhy mapa VC-LO Res