CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum aa 20

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Avena sp. Poaceae oves br.vel zuhel. 1 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní br.vel zuhel. 290 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý br.vel zuhel. 5 0 lokality
Bromus sterilis Poaceae sveřep jalový br.vel zuhel. 12 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek br.vel zuhel. 2 0 lokality
Digitaria ischaemum Poaceae rosička lysá br.vel zuhel. 2 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha br.vel zuhel. 7 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná br.vel zuhel. 2 0 lokality
Chenopodium album Chenopodiaceae merlík bílý br.vel zuhel. 43 0 lokality
Chenopodium hybridum Chenopodiaceae merlík zvrhlý br.vel zuhel. 4 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník br.vel zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý br.vel zuhel. 1 0 lokality
Trifolium pratense Fabaceae jetel luční br.vel zuhel. 1 0 lokality