CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum VC-S BOLE

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.hra nezuh. 10 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.4 nezuh. 9 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Alisma plantago-aquatica Alismataceae žabník jitrocelový rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Avena sativa/fatua Poaceae oves setý/oves hluchý rs.4 zuhel. 9 0 lokality
Avena sp. Poaceae oves rs.hra zuhel. 3 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.hra nezuh. 22 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.hra zuhel. 2 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.4 nezuh. 12 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Calystegia sepium Convolvulaceae opletník plotní rs.4 nezuh. 7 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.4 nezuh. 8 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs.hra nezuh. 30 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.hra nezuh. 72 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Eleocharis sp. Cyperaceae bahnička rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.4 nezuh. 6 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Fragaria sp. Rosaceae jahodník rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Fumaria sp. Papaveraceae zemědým rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Galium album Rubiaceae svízel bílý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.4 nezuh. 11 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.hra zuhel. 2 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.4 zuhel. 4 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Hypericum hirsutum Hypericaceae třezalka chlupatá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Hypericum tetrapterum Hypericaceae třezalka čtyřkřídlá rs.hra nezuh. 156 0 lokality
Juncus sp. Juncaceae sítina rs.hra nezuh. 39 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Lychnis flos-cuculi Caryophyllaceae kohoutek luční rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Malva neglecta Malvaceae sléz přehlížený rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Malva sp. Malvaceae sléz rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Malva sp. Malvaceae sléz rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs.hra nezuh. 37 0 lokality
Mentha longifolia Lamiaceae máta dlouholistá rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs/vs zuhel. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.hra zuhel. 7 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs.4 nezuh. 7 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Persicaria mitis Polygonaceae rdesno řídkokvěté rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Phragmites australis Poaceae rákos obecný rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Polycnemum arvense Chenopodiaceae chruplavník rolní rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Potentilla anserina Rosaceae mochna husí rs.hra nezuh. 37 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs.hra nezuh. 13 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs.hra nezuh. 40 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs.hra nezuh. 6 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs.hra nezuh. 38 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.hra nezuh. 5 0 lokality
Rumex sanguineus Polygonaceae šťovík krvavý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.hra nezuh. 8 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Sambucus sp. Caprifoliaceae bezovité rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sp. Cyperaceae skřípina rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.hra zuhel. 44 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs.4 nezuh. 24 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Schoenoplectus tabernaemontani Cyperaceae skřípinec Tabernaemontanův rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.hra nezuh. 4 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.hra zuhel. 1 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Sparganium sp. Sparganiaceae zevar rs.hra nezuh. 3 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.hra nezuh. 8 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua/arvensis Lamiaceae čistec roční/rolní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Stachys sp. Lamiaceae čistec rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stachys sp. Lamiaceae čistec rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.hra nezuh. 2 0 lokality
Trifolium sp. Fabaceae jetel rs.hra nezuh. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.hra zuhel. 6 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.hra zuhel. 3 0 lokality
Typha sp. Typhaceae orobinec rs.4 nezuh. 5001 0 lokality
Typha sp. Typhaceae orobinec rs.hra nezuh. 7 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.hra nezuh. 13 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob rs.4 zuhel. 14 0 lokality
Viola palustris Violaceae violka bahenní rs.hra nezuh. 212 0 lokality