CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum VC-LO Dlo

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní bronz nezuh. 2 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá bronz nezuh. 2 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý bronz nezuh. 2 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní bronz nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná bronz nezuh. 3 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný bronz nezuh. 19 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní bronz nezuh. 1 0 lokality
Medicago lupulina Fabaceae tolice dětelová bronz nezuh. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté bronz zuhel. 5 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý bronz zuhel. 2 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí bronz nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční bronz nezuh. 2 0 lokality
Trifolium sp. Fabaceae jetel bronz nezuh. 2 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. bronz nezuh. 6 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. bronz zuhel. 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka bronz nezuh. 96 0 lokality
Vicia sepium Fabaceae vikev plotní bronz zuhel. 12 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob bronz zuhel. 39 0 lokality