CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum VC-ARKADY

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.3 nezuh. 7 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná rs.3 nezuh. 4 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs.3 nezuh. 72 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.3 nezuh. 2 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.3 nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.3 nezuh. 12 0 lokality