CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum VC-1987

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý vs.2 nezuh. 30 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Coriandrum sativum Apiaceae koriandr setý vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.2 nezuh. 271 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Levisticum officinale Apiaceae libeček lékařský vs.2 nezuh. 18 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.2 nezuh. 23 0 lokality
Malus/Pyrus Rosaceae jabloň/hrušeň vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Morus nigra Moraceae morušovník černý vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 nezuh. 18 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Pimpinella major Apiaceae bedrník větší vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý vs.2 zuhel. 4 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.2 miner. 2 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.2 nezuh. 23 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.2 nezuh. 990 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť vs.2 nezuh. 157 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Viburnum opulus Caprifoliaceae kalina obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.2 nezuh. 392 0 lokality