CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum Te-Dol

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 zuhel. 39 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý vs.2 zuhel. 10 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula vs.2 zuhel. 3 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.2 zuhel. 1000 0 lokality
Sinapis sp. Brassicaceae hořčice vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Trifolium campestre Fabaceae jetel ladní vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.2 zuhel. 124 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá vs.2 zuhel. 1 0 lokality