CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum Te-8761/74

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný laten zuhel. 3 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý laten zuhel. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní laten zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. laten zuhel. 2 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka laten zuhel. 1 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice laten zuhel. 1 0 lokality
Vicia sativa Fabaceae vikev setá laten zuhel. 1 0 lokality