CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum Te-22/82

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Avena fatua Poaceae oves hluchý ne.lin otisk 1 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.1 zuhel. 2 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.1 otisk 6 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs.2 zuhel. 5 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý snarod zuhel. 83 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý snarod zuhel. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.1 otisk 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná snarod zuhel. 9 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.2 zuhel. 4 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá snarod zuhel. 2 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rs.2 zuhel. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula rs.2 nezuh. 3 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula snarod zuhel. 29 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel rs.2 zuhel. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný snarod zuhel. 1 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý rs.2 otisk 1 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen snarod zuhel. 5 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen rs.1 otisk 11 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen rs.2 zuhel. 2 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.1 otisk 15 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.2 zuhel. 32 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.2 nezuh. 5 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný snarod zuhel. 377 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.2 otisk 13 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný snarod otisk 1 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská snarod zuhel. 1 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská rs.2 otisk 2 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská rs.1 otisk 2 0 lokality
Malus sylvestris Rosaceae jabloň lesní ne.lin otisk 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá snarod zuhel. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté ne.lin otisk 13 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.1 zuhel. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté snarod zuhel. 13 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.2 zuhel. 12 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý snarod zuhel. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec snarod zuhel. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý ne.lin otisk 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý snarod zuhel. 25 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý rs.1 zuhel. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.1 zuhel. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí snarod zuhel. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) rs.2 nezuh. 1 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice rs.2 zuhel. 1 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý snarod zuhel. 81 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík snarod zuhel. 2 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.2 zuhel. 72 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.2 otisk 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté snarod zuhel. 65 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.1 otisk 6 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.1 zuhel. 2 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.2 nezuh. 3 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér rs.2 zuhel. 1 0 lokality
Setaria verticillata Poaceae bér přeslenitý rs.2 zuhel. 1 0 lokality
Silene noctiflora Caryophyllaceae silenka noční (k.noční) snarod zuhel. 642 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní snarod zuhel. 2 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs.2 zuhel. 3 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.1 otisk 18 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. snarod zuhel. 423 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.1 zuhel. 11 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.2 nezuh. 9 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.2 zuhel. 47 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.2 otisk 7 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka rs.1 otisk 2 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka snarod zuhel. 72 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka rs.1 zuhel. 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka ne.lin otisk 21 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka ne.lin otisk 3 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka rs.1 otisk 1 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka snarod zuhel. 3 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice ne.lin otisk 9 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice ne.lin zuhel. 1 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice rs.1 otisk 9 0 lokality
Vicia cracca ssp. tenuifolia Fabaceae vikev tenkolistá rs.2 zuhel. 20 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob rs.2 nezuh. 2 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob snarod zuhel. 4 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob rs.2 zuhel. 3 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob ne.lin otisk 2 0 lokality