CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum PK-ZABEHL

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá halsta zuhel. 1 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep halsta zuhel. 3 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina halsta zuhel. 2173 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná halsta zuhel. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná halsta zuhel. 17 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula halsta zuhel. 5 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel halsta zuhel. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný halsta zuhel. 12 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný halsta zuhel. 125 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté halsta zuhel. 71 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník halsta zuhel. 3 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec halsta zuhel. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí halsta zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý halsta zuhel. 2 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér halsta zuhel. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní halsta zuhel. 1 0 lokality
Trifolium pratense Fabaceae jetel luční halsta zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. halsta zuhel. 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka halsta zuhel. 1284 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka halsta zuhel. 109 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice halsta zuhel. 3 0 lokality
Vicia hirsuta/tetrasperma Fabaceae vikev chlupatá/čtyřsemenná halsta zuhel. 2 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob halsta zuhel. 1 0 lokality