CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum EO-UH BRO2

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní vstred nezuh. 1 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní vs.2 nezuh. 25 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk vstred nezuh. 1 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vstred nezuh. 3 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 35 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 nezuh. 89 0 lokality
Alisma plantago-aquatica Alismataceae žabník jitrocelový vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Alyssum alyssoides Brassicaceae tařice kališní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Anchusa arvensis Boraginaceae prlina rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anchusa officinalis Boraginaceae pilát lékařský vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vstred nezuh. 6 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.2 nezuh. 14 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.1 nezuh. 17 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Asperula arvensis Rubiaceae mařinka rolní vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Astrantia major Apiaceae jarmanka větší vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.2 nezuh. 15 0 lokality
Atriplex oblongifolia Chenopodiaceae lebeda podlouhlolistá vs.1 nezuh. 17 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vstred nezuh. 4 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.1 nezuh. 1553 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá vs.2 nezuh. 15 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá vs.1 nezuh. 21 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vs.2 nezuh. 12 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Bidens tripartita Asteraceae dvouzubec trojdílný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní vs.2 nezuh. 30 0 lokality
Bromus hordeaceus Poaceae sveřep měkký vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý vs.2 nezuh. 1278 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Carduus crispus Asteraceae bodlák kadeřavý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Carduus sp. Asteraceae bodlák vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex acuta Cyperaceae ostřice štíhlá vs.1 nezuh. 11 0 lokality
Carex acutiformis Cyperaceae ostřice ostrá (kalužní) vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.2 nezuh. 9 0 lokality
Carex rostrata Cyperaceae ostřice zobánkatá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex rostrata Cyperaceae ostřice zobánkatá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Caucalis platycarpos Apiaceae dejvorec velkoplodý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vstred nezuh. 1 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.2 nezuh. 14 0 lokality
Cichorium intybus Asteraceae čekanka obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Cichorium intybus Asteraceae čekanka obecná vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset vs.1 nezuh. 118 0 lokality
Cirsium canum Asteraceae pcháč šedý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium oleraceum Asteraceae pcháč zelinný vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Cirsium sp. Asteraceae pcháč vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) vstred nezuh. 1 0 lokality
Conium maculatum Apiaceae bolehlav plamatý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní vs.2 nezuh. 38 0 lokality
Cornus mas Cornaceae dřín jarní vstred nezuh. 6 0 lokality
Cornus mas Cornaceae dřín jarní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cornus mas Cornaceae dřín jarní vs.2 nezuh. 9 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Cucumis melo Cucurbitaceae meloun cukrový vs.2 nezuh. 86 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná vs.1 nezuh. 19 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vstred nezuh. 1 0 lokality
Echium vulgare Boraginaceae hadinec obecný vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Euphorbia platyphyllos Euphorbiaceae pryšec plocholistý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Falcaria vulgaris Apiaceae srpek obecný vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 45 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.2 nezuh. 51 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vstred nezuh. 7 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vs.1 nezuh. 72 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vstred nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.2 nezuh. 105 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 46 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vstred nezuh. 44 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.2 nezuh. 983 0 lokality
Galeopsis angustifolia Lamiaceae konopice úzkolistá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis bifida Lamiaceae konopice dvouklaná vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Galeopsis pubescens Lamiaceae konopice pýřitá vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní vs.1 nezuh. 41 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula vstred nezuh. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula vs.2 nezuh. 17 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný vs.2 nezuh. 93 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Galium tricornutum Rubiaceae svízel trojrohý vs.2 nezuh. 126 0 lokality
Geranium columbinum Geraniaceae kakost holubičí vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Geranium columbinum Geraniaceae kakost holubičí vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vstred nezuh. 11 0 lokality
Geranium sp. Geraniaceae kakost vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý vstred nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý vs.2 zuhel. 228 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý vstred zuhel. 1 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.1 zuhel. 4 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.2 zuhel. 4 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vstred nezuh. 4 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Juglans regia Juglandaceae ořešák královský vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.2 nezuh. 14 0 lokality
Lathyrus pratensis Fabaceae hrachor luční vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lathyrus tuberosus Fabaceae hrachor hlíznatý (hrachor ořeška) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lathyrus tuberosus Fabaceae hrachor hlíznatý (hrachor ořeška) vs.2 zuhel. 6 0 lokality
Lavatera thuringiaca Malvaceae slézovec durynský vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Lolium perenne Poaceae jílek vytrvalý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lolium remotum Poaceae jílek oddálený vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vstred nezuh. 21 0 lokality
Malva sylvestris Malvaceae sléz lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Melilotus officinalis Fabaceae komonice lékařská vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Mercurialis annua Euphorbiaceae bažanka roční vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Morus nigra Moraceae morušovník černý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Myosotis sp. Boraginaceae pomněnka vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 13 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 zuhel. 5 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vstred nezuh. 37 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vstred nezuh. 25 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.2 nezuh. 249 0 lokality
Persicaria amphibia Polygonaceae rdesno obojživelné vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník vs.2 zuhel. 3 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 76 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.2 nezuh. 93 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec vstred nezuh. 2 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.2 nezuh. 31 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 119 0 lokality
Potamogeton natans Potamogetonaceae rdest vzplývavý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla micrantha Rosaceae mochna malokvětá vstred nezuh. 1 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.2 nezuh. 111 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vstred nezuh. 7 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.2 nezuh. 449 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vstred nezuh. 10 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) vstred nezuh. 3 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vstred nezuh. 26 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vstred nezuh. 8 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vstred nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 101 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.2 nezuh. 9 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.2 nezuh. 14 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 69 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vstred nezuh. 31 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.2 nezuh. 33 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vstred nezuh. 51 0 lokality
Rumex conglomeratus Polygonaceae šťovík klubkatý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý vs.1 nezuh. 11 0 lokality
Rumex sanguineus Polygonaceae šťovík krvavý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vstred nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.2 nezuh. 2031 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.1 zuhel. 3 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.2 nezuh. 179 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vstred nezuh. 11 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 248 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér vstred nezuh. 2 0 lokality
Setaria verticillata Poaceae bér přeslenitý vs.1 nezuh. 71 0 lokality
Setaria verticillata Poaceae bér přeslenitý vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Setaria verticillata/viridis Poaceae bér přeslenitý/zelený vstred nezuh. 1 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený vstred nezuh. 2 0 lokality
Silene dichotoma Caryophyllaceae silenka rozsochatá vs.2 nezuh. 13 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.2 nezuh. 30 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.1 nezuh. 9 0 lokality
Silene noctiflora Caryophyllaceae silenka noční (k.noční) vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vstred nezuh. 2 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.2 nezuh. 20 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vstred nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.2 nezuh. 9 0 lokality
Sonchus arvensis Asteraceae mléč rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Sorbus domestica Rosaceae jeřáb oskeruše (oskeruše) vstred nezuh. 4 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vs.1 nezuh. 18 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní vs.2 nezuh. 9 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní vstred nezuh. 3 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Stellaria palustris Caryophyllaceae ptačinec bahenní vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Thalictrum sp. Ranunculaceae žluťucha vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vstred nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 22 0 lokality
Trifolium dubium Fabaceae jetel pochybný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.2 nezuh. 3697 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka vs.2 zuhel. 11 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.1 nezuh. 34 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vstred nezuh. 3 0 lokality
Vicia faba Fabaceae bob obecný vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Vicia sepium Fabaceae vikev plotní vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní vs.2 zuhel. 3 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka vs.2 zuhel. 2 0 lokality
Viola tricolor agg. Violaceae violka trojbarevná vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vstred nezuh. 36 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.2 nezuh. 569 0 lokality
Xanthium strumarium Asteraceae repeň durkoman vs.1 nezuh. 1 0 lokality