CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum EO-PRUN

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Cirsium sp. Asteraceae pcháč vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cucubalus baccifer Caryophyllaceae nadmutice bobulnatá vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis pubescens Lamiaceae konopice pýřitá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Myosoton aquaticum Caryophyllaceae křehkýš vodní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Scirpus sp. Cyperaceae skřípina vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Valerianella locusta Valerianaceae kozlíček polníček vs.2 nezuh. 1 0 lokality