CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum EO-OPA1MAJ

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní stredo nezuh. 4 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný stredo nezuh. 2 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rstred nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rstred nezuh. 100 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda stredo nezuh. 4 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda vs.1 nezuh. 18 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda no.1 nezuh. 6 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý stredo nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté stredo nezuh. 7 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rstred nezuh. 8 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná stredo nezuh. 4 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rstred nezuh. 1 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá stredo nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rstred nezuh. 7 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná stredo nezuh. 9 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rstred nezuh. 5 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná stredo nezuh. 5 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní stredo nezuh. 12 0 lokality
Fragaria sp. Rosaceae jahodník stredo nezuh. 194 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice rstred nezuh. 73 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice no.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná no.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná rstred nezuh. 7 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní stredo nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rstred nezuh. 4 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula stredo nezuh. 3 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel stredo nezuh. 56 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný stredo nezuh. 10 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý stredo nezuh. 2 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rstred nezuh. 2 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý stredo nezuh. 3 0 lokality
Juglans regia Juglandaceae ořešák královský stredo nezuh. 3 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí stredo nezuh. 3 0 lokality
Malus sylvestris Rosaceae jabloň lesní rstred nezuh. 2 0 lokality
Malus sylvestris Rosaceae jabloň lesní stredo nezuh. 4 0 lokality
Malus/Pyrus Rosaceae jabloň/hrušeň stredo nezuh. 674 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá stredo nezuh. 4 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rstred nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté stredo nezuh. 92 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rstred nezuh. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté no.1 nezuh. 2 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý no.1 nezuh. 1 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý stredo nezuh. 2 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník stredo nezuh. 6 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník rstred nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník stredo nezuh. 118 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rstred nezuh. 53 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník no.1 nezuh. 3 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec stredo nezuh. 4 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec no.1 nezuh. 2 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rstred nezuh. 10 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší stredo nezuh. 10 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší rstred nezuh. 6 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rstred nezuh. 6 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí stredo nezuh. 4 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí no.1 nezuh. 7 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) no.1 nezuh. 1 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) stredo nezuh. 7 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna no.1 nezuh. 5 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rstred nezuh. 100 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.1 nezuh. 65 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna stredo nezuh. 351 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) stredo nezuh. 148 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) no.1 nezuh. 2 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) rstred nezuh. 6 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň stredo nezuh. 2065 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) stredo nezuh. 111 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná stredo nezuh. 4 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná stredo nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) no.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rstred nezuh. 2 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) stredo nezuh. 238 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná stredo nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý stredo nezuh. 16 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý no.1 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rstred nezuh. 13 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník stredo nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý no.1 nezuh. 6 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý stredo nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 15 0 lokality
Rubus idaeus/fruticosus Rosaceae ostružiník křovitý/maliník stredo nezuh. 431 0 lokality
Rubus idaeus/fruticosus Rosaceae ostružiník křovitý/maliník rstred nezuh. 81 0 lokality
Rubus sp. Rosaceae ostružiník stredo nezuh. 2 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý stredo nezuh. 4 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý no.1 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý rstred nezuh. 6 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší no.1 nezuh. 2 0 lokality
Rumex sanguineus Polygonaceae šťovík krvavý stredo nezuh. 2 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík no.1 nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý stredo nezuh. 5 0 lokality
Scirpus sp. Cyperaceae skřípina stredo nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rstred nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý stredo nezuh. 89 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá stredo nezuh. 5 0 lokality
Stellaria sp. Caryophyllaceae ptačinec no.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria sp. Caryophyllaceae ptačinec vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rstred nezuh. 4 0 lokality
Tilia cordata Tiliaceae lípa srdčitá stredo nezuh. 2 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice stredo nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá no.1 nezuh. 2 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá stredo nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rstred nezuh. 8 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka no.1 nezuh. 1 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka stredo nezuh. 1 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka rstred nezuh. 2 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob stredo nezuh. 5 0 lokality
Vitis sylvestris Vitaceae réva lesní stredo nezuh. 2 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná stredo nezuh. 109 0 lokality