CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Výzkum 167

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní br.po zuhel. 1 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá br.po zuhel. 1 0 lokality
Avena fatua Poaceae oves hluchý br.po zuhel. 1 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní br.po zuhel. 1 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý br.po zuhel. 1 0 lokality
Bromus tectorum Poaceae sveřep střešní br.po zuhel. 1 0 lokality
Elytrigia repens Poaceae pýr plazivý br.po zuhel. 1 0 lokality
Erodium cicutarium Geraniaceae pumpava obecná (rozpuková) br.po zuhel. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná br.po zuhel. 1 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula br.po zuhel. 1 0 lokality
Galium mollugo Rubiaceae svízel povázka br.po zuhel. 1 0 lokality
Glechoma sp. Lamiaceae popenec br.po zuhel. 1 0 lokality
Chenopodium album Chenopodiaceae merlík bílý br.po zuhel. 1 0 lokality
Chenopodium polyspermum Chenopodiaceae merlík mnohosemenný br.po zuhel. 1 0 lokality
Lolium temulentum Poaceae jílek mámivý br.po zuhel. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec br.po zuhel. 1 0 lokality
Phleum pratense Poaceae bojínek luční br.po zuhel. 1 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý br.po zuhel. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší br.po zuhel. 1 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční br.po zuhel. 1 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený br.po zuhel. 1 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná br.po zuhel. 1 0 lokality