CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1989

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rim zuhel. 1 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rim nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rim zuhel. 36 0 lokality
Chenopodium album Chenopodiaceae merlík bílý rim zuhel. 18 0 lokality
Chenopodium ficifolium Chenopodiaceae merlík fíkolistý rim zuhel. 1 0 lokality
Chenopodium hybridum Chenopodiaceae merlík zvrhlý rim zuhel. 152 0 lokality
Malva pusilla Malvaceae sléz nizounký rim zuhel. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rim zuhel. 24 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rim zuhel. 66 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rim zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rim zuhel. 4 0 lokality