CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1979b

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní eneoli nezuh. 2 0 lokality
Arctium sp. Asteraceae lopuch eneoli nezuh. 1 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá neolit nezuh. 1 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá neolit nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda neolit nezuh. 1 0 lokality
Carduus crispus Asteraceae bodlák kadeřavý eneoli nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice eneoli nezuh. 3 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset eneoli nezuh. 1 0 lokality
Cornus sanguinea Cornaceae svída krvavá eneoli nezuh. 1 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná neolit nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná neolit nezuh. 1 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný eneoli nezuh. 5 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní eneoli nezuh. 9 0 lokality
Heracleum sphondylium Apiaceae bolševník obecný eneoli nezuh. 7 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý eneoli nezuh. 4 0 lokality
Malva sylvestris Malvaceae sléz lesní eneoli nezuh. 1 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník eneoli nezuh. 4 0 lokality
Peucedanum palustre Apiaceae smldník bahenní eneoli nezuh. 9 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí eneoli nezuh. 38 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí neolit nezuh. 38 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna eneoli nezuh. 2 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna neolit nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý neolit nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý eneoli nezuh. 4 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice eneoli nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže neolit nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý eneoli nezuh. 4 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) eneoli nezuh. 3 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý neolit nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík eneoli nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík neolit nezuh. 3 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí eneoli nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý eneoli nezuh. 7 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní eneoli nezuh. 1 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční eneoli nezuh. 10 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený eneoli nezuh. 1 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá neolit nezuh. 12 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť neolit nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý neolit nezuh. 1 0 lokality
Stachys recta Lamiaceae čistec vzpřímený neolit nezuh. 2 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední eneoli nezuh. 2 0 lokality
Viburnum opulus Caprifoliaceae kalina obecná eneoli nezuh. 3 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka neolit nezuh. 1 0 lokality