CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1966

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Avena sp. Poaceae oves vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá vs.2 nezuh. 47 0 lokality
Euphorbia sp. Euphorbiaceae pryšec vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Fragaria sp. Rosaceae jahodník vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Fragaria/Potentilla Rosaceae jahodník/mochna vs.2 nezuh. 340 0 lokality
Malus/Pyrus Rosaceae jabloň/hrušeň vs.2 nezuh. 75 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.2 nezuh. 29 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.2 nezuh. 291 0 lokality
Prunus cerasifera Rosaceae slivoň myrobalán (myrobalán) vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.2 nezuh. 34 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.2 nezuh. 160 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.2 nezuh. 12 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Vitis sylvestris/vinifera Vitaceae réva lesní/vinná vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.2 nezuh. 77 0 lokality