CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1970

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fragaria sp. Rosaceae jahodník vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality