CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1981

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vstred nezuh. 2 0 lokality
Alchemilla vulgaris agg. Rosaceae kontryhel ostrolaločný agg. vstred nezuh. 89 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vstred nezuh. 1 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vstred nezuh. 5 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vstred nezuh. 2 0 lokality
Avena fatua Poaceae oves hluchý vstred nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vstred nezuh. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina vstred nezuh. 10 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vstred nezuh. 6 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec vstred nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vstred nezuh. 1 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vstred nezuh. 2 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vstred nezuh. 397 0 lokality
Galeopsis pubescens Lamiaceae konopice pýřitá vstred nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná vstred nezuh. 1 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vstred nezuh. 1 0 lokality
Juglans regia Juglandaceae ořešák královský vstred nezuh. 1 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská vstred nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní vstred nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vstred nezuh. 49 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vstred nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vstred nezuh. 140 0 lokality
Papaver rhoeas Papaveraceae mák vlčí vstred nezuh. 1 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vstred zuhel. 9 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec vstred nezuh. 1 0 lokality
Potentilla anserina Rosaceae mochna husí vstred nezuh. 26 0 lokality
Potentilla reptans Rosaceae mochna plazivá vstred nezuh. 14 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vstred nezuh. 110 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vstred nezuh. 82 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vstred nezuh. 54 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vstred nezuh. 27 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vstred nezuh. 48 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vstred nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vstred nezuh. 7 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vstred nezuh. 14 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vstred nezuh. 61 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vstred nezuh. 108 0 lokality
Rumex conglomeratus Polygonaceae šťovík klubkatý vstred nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík vstred nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vstred nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vstred nezuh. 1 0 lokality
Senecio vulgaris Asteraceae starček obecný vstred nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vstred nezuh. 2 0 lokality
Sorbus aucuparia Rosaceae jeřáb ptačí vstred nezuh. 12 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vstred nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vstred nezuh. 2 0 lokality