CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1985b

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.4 nezuh. 18 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá rs.4 nezuh. 46 0 lokality
Atriplex oblongifolia Chenopodiaceae lebeda podlouhlolistá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.4 nezuh. 45 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá rs.4 nezuh. 10 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs.4 nezuh. 132 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.4 nezuh. 40 0 lokality
Carduus acanthoides Asteraceae bodlák obecný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.4 nezuh. 6 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.4 nezuh. 37 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní rs.4 nezuh. 5 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs.4 nezuh. 36 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Fumaria vaillantii Fumariaceae zemědým Vaillantův rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs.4 nezuh. 17 0 lokality
Lychnis flos-cuculi Caryophyllaceae kohoutek luční rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Mentha aquatica Lamiaceae máta vodní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Myosotis sp. Boraginaceae pomněnka rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria amphibia Polygonaceae rdesno obojživelné rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs.4 nezuh. 12 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Potentilla recta Rosaceae mochna přímá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla reptans Rosaceae mochna plazivá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.4 nezuh. 8 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Salvia verticillata Lamiaceae šalvěj přeslenitá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Scutellaria galericulata Lamiaceae šišák vroubkovaný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs.4 nezuh. 17 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs.4 nezuh. 40 0 lokality
Setaria verticillata Poaceae bér přeslenitý rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený rs.4 nezuh. 16 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria palustris Caryophyllaceae ptačinec bahenní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ulmus glabra Ulmaceae jilm drsný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Verbena officinalis Verbenaceae sporýš lékařský rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Viburnum opulus Caprifoliaceae kalina obecná rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka rs.4 nezuh. 1 0 lokality