CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data for PCODE - POPRA

katastr lokalita archeolog instituce roky výzkumu botanik datace detaily citace druhy mapa ID
TÁBOR č.p 6 Drda Opravil novověk
detaily citace druhy mapa EO-TABOR
ŠLAPANICE U BRNA Stuchlík 1975 Kühn mladší doba bronzová
starší doba bronzová
detaily citace druhy mapa FK-SLAPA
LIBICE NAD CIDLINOU Justová ARÚP 1977 Čulíková raný středověk
detaily citace druhy mapa VC-LIBICE