CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data for PCODE - GEURB

katastr lokalita archeolog instituce roky výzkumu botanik datace detaily citace druhy mapa ID
OPAVA - MĚSTO jaktařská brána Kouřil ARÚ Brno 1982 Opravil novověk
vrcholný středověk
detaily citace druhy mapa EO-JAKTAR
OLOMOUC - MĚSTO různé lokality Bláha ÚPP, Muzeum Olomouc Opravil novověk
novověk
raný středověk
vrcholný středověk
vrcholný středověk
vrcholný středověk
detaily citace druhy mapa EO-OLOMO
TÁBOR č.p 6 Drda Opravil novověk
detaily citace druhy mapa EO-TABOR
LIBICE NAD CIDLINOU Justová ARÚP 1977 Čulíková raný středověk
detaily citace druhy mapa VC-LIBICE