CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1990a

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk vs.1 nezuh. 9 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 956 0 lokality
Ajuga genevensis Lamiaceae zběhovec lesní vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Allium cepa Liliaceae cibule kuchyňská vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný novove nezuh. 8 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Anthriscus sylvestris Apiaceae kerblík lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Apium graveolens Apiaceae celer novove nezuh. 1 0 lokality
Apium graveolens Apiaceae celer vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Arctium lappa Asteraceae lopuch větší novove nezuh. 1 0 lokality
Arctium lappa Asteraceae lopuch větší vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Arrhenatherum elatius Poaceae ovsík vyvýšený pravý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.1 nezuh. 2539 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá vs.1 nezuh. 18 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Bidens cernua Asteraceae dvouzubec nicí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Bidens tripartita Asteraceae dvouzubec trojdílný vs.1 nezuh. 17 0 lokality
Brassica nigra Brassicaceae brukev černá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Brassica sp. Brassicaceae brukev vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vs.1 nezuh. 51 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Cardamine hirsuta Brassicaceae řeřišnice srstnatá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex acutiformis Cyperaceae ostřice ostrá (kalužní) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.1 nezuh. 83 0 lokality
Carex pallescens Cyperaceae ostřice bledavá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Carex riparia Cyperaceae ostřice pobřežní vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Carex rostrata Cyperaceae ostřice zobánkatá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 67 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá novove nezuh. 2 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá vs.1 nezuh. 79 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Carum carvi Apiaceae kmín kořenný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.1 nezuh. 521 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá novove nezuh. 3 0 lokality
Centaurea jacea Asteraceae chrpa luční vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Cerastium arvense Caryophyllaceae rožec rolní pravý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cichorium intybus Asteraceae čekanka obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Citrullus lanatus Cucurbitaceae lubenice obecná (vodní meloun) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Coriandrum sativum Apiaceae koriandr setý novove nezuh. 12 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.1 nezuh. 30 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Eleocharis ovata Cyperaceae bahnička vejčitá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Elytrigia repens Poaceae pýr plazivý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Eriophorum latifolium Cyperaceae suchopýr širolistý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae pryšec chvojka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec novove nezuh. 3 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná novove nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 738 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vs.1 nezuh. 49 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň novove nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.1 nezuh. 135 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 1526 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný novove nezuh. 1140 0 lokality
Fumaria vaillantii Fumariaceae zemědým Vaillantův vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis bifida Lamiaceae konopice dvouklaná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá vs.1 nezuh. 64 0 lokality
Galeopsis pubescens Lamiaceae konopice pýřitá vs.1 nezuh. 72 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice vs.1 nezuh. 21 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní vs.1 nezuh. 769 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný vs.1 nezuh. 48 0 lokality
Galium tricornutum Rubiaceae svízel trojrohý vs.1 nezuh. 9 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.1 nezuh. 2392 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) novove nezuh. 3127 0 lokality
Geranium phaeum Geraniaceae kakost hnědočervený vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Geranium pratense Geraniaceae kakost luční vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Geranium sp. Geraniaceae kakost vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Herniaria glabra Caryophyllaceae průtržník lysý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 3385 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý novove nezuh. 23 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Juglans regia Juglandaceae ořešák královský vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová novove nezuh. 2 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Leonurus cardiaca Lamiaceae srdečník obecný (buřina srdečník) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý novove nezuh. 3 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní vs.1 nezuh. 102 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.1 nezuh. 239 0 lokality
Malus/Pyrus Rosaceae jabloň/hrušeň vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Malva pusilla Malvaceae sléz nizounký vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Myosotis sp. Boraginaceae pomněnka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá novove nezuh. 6 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 56 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté novove nezuh. 6 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezuh. 294 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý novove nezuh. 8 0 lokality
Persicaria amphibia Polygonaceae rdesno obojživelné vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník vs.1 nezuh. 72 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší vs.1 nezuh. 18 0 lokality
Persicaria mitis Polygonaceae rdesno řídkokvěté vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Pinus sylvestris Pinaceae borovice lesní (sosna) vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Poa annua Poaceae lipnice roční vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 524 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí novove nezuh. 5 0 lokality
Potentilla argentea Rosaceae mochna stříbrná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla erecta Rosaceae mochna nátržník vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.1 nezuh. 678 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.1 nezuh. 189 0 lokality
Prunus insititia Rosaceae slivoň obecná novove nezuh. 14 0 lokality
Prunus insititia Rosaceae slivoň obecná vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.1 nezuh. 103 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) novove nezuh. 30 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná novove nezuh. 5 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.1 nezuh. 61 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 251 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý novove nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae pryskyřník lítý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice novove nezuh. 2 0 lokality
Reseda lutea Resedaceae rýt žlutý vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže novove nezuh. 5 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 1539 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý novove nezuh. 67 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 692 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) novove nezuh. 59 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.1 nezuh. 64 0 lokality
Rumex conglomeratus Polygonaceae šťovík klubkatý vs.1 nezuh. 72 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý novove nezuh. 3 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý vs.1 nezuh. 9 0 lokality
Rumex obtusifolius Polygonaceae šťovík tupolistý vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý novove nezuh. 17 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Setaria verticillata Poaceae bér přeslenitý vs.1 nezuh. 11 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený vs.1 nezuh. 36 0 lokality
Schoenoplectus lacustris Cyperaceae skřípinec jezerní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá novove nezuh. 2 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.1 nezuh. 87 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá novove nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní novove nezuh. 3 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý novove nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sonchus sp. Asteraceae mléč vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Stachys recta Lamiaceae čistec vzpřímený vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 45 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní novove nezuh. 6 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.1 nezuh. 510 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. novove nezuh. 2 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.1 nezuh. 11 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.1 nezuh. 11 0 lokality
Viburnum opulus Caprifoliaceae kalina obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní novove nezuh. 1 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Viola canina Violaceae violka psí vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Viola reichenbachiana Violaceae violka lesní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Viola tricolor agg. Violaceae violka trojbarevná vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.1 nezuh. 177 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná novove nezuh. 106 0 lokality
Xanthium strumarium Asteraceae repeň durkoman vs.1 nezuh. 1 0 lokality