CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Opravil 1986b

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Aegopodium podagraria Apiaceae bršlice kozí noha vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs.4 nezuh. 12 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Achillea millefolium agg. Asteraceae řebříček obecný agg. rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Alchemilla vulgaris agg. Rosaceae kontryhel ostrolaločný agg. rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Amaranthus sp. Amaranthaceae laskavec vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Anagallis arvensis Primulaceae drchnička rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Anethum graveolens Apiaceae kopr vonný vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Anthemis tinctoria Asteraceae rmen barvířský rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Arrhenatherum elatius Poaceae ovsík vyvýšený pravý rs/vs nezn. 1 0 lokality
Artemisia vulgaris Asteraceae pelyněk černobýl rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Asperula arvensis Rubiaceae mařinka rolní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Asperula arvensis Rubiaceae mařinka rolní rs/vs nezn. 2 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá rs/vs nezuh. 30 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Atriplex oblongifolia Chenopodiaceae lebeda podlouhlolistá vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Atriplex oblongifolia Chenopodiaceae lebeda podlouhlolistá rs/vs nezuh. 12 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá rs/vs nezuh. 40 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs.4 nezuh. 14 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs/vs nezuh. 169 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý rs/vs nezn. 3 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá rs/vs nezuh. 19 0 lokality
Bolboschoenus maritimus Cyperaceae kamyšník přímořský rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs/vs nezuh. 58 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.2 nezuh. 21 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Capsella bursa-pastoris Brassicaceae kokoška pastuší tobolka rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs/vs nezuh. 11 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex pallescens Cyperaceae ostřice bledavá rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Carex riparia Cyperaceae ostřice pobřežní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs/vs nezuh. 16 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rs.4 nezuh. 6 0 lokality
Carex spicata Cyperaceae ostřice klasnatá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Carex spicata Cyperaceae ostřice klasnatá rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Caucalis platycarpos Apiaceae dejvorec velkoplodý rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá rs.4 nezuh. 38 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá rs/vs nezuh. 29 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Cirsium oleraceum Asteraceae pcháč zelinný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Coriandrum sativum Apiaceae koriandr setý vs.2 nezuh. 10 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs/vs nezuh. 16 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná vs.1 nezuh. 20 0 lokality
Cucubalus baccifer Caryophyllaceae nadmutice bobulnatá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Cucumis melo Cucurbitaceae meloun cukrový vs.2 nezuh. 11 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá rs/vs nezuh. 25 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rs.4 nezuh. 12 0 lokality
Eleocharis ovata Cyperaceae bahnička vejčitá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Eleocharis ovata Cyperaceae bahnička vejčitá rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae pryšec chvojka rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs/vs nezuh. 21 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rs.4 nezuh. 27 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní rs.4 nezuh. 6 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň rs/vs nezuh. 96 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.2 nezuh. 1087 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs.4 nezuh. 17 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný rs/vs nezuh. 14 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.2 nezuh. 2285 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice vs.2 nezuh. 32 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fumaria vaillantii Fumariaceae zemědým Vaillantův vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis bifida Lamiaceae konopice dvouklaná rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Galium tricornutum Rubiaceae svízel trojrohý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Geranium columbinum Geraniaceae kakost holubičí vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.2 nezuh. 32 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Geranium molle Geraniaceae kakost měkký rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Geranium pusillum Geraniaceae kakost maličký rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Geranium sp. Geraniaceae kakost vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Geranium sp. Geraniaceae kakost vs.1 nezuh. 11 0 lokality
Geranium sp. Geraniaceae kakost rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Glaucium corniculatum Papaveraceae rohatec růžkatý rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Glaucium flavum Papaveraceae rohatec žlutý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý rs/vs zuhel. 8 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý vs.1 zuhel. 3 0 lokality
Hordeum distichon Poaceae ječmen dvouřadý rs.4 zuhel. 1 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs.4 zuhel. 2 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs/vs zuhel. 23 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs/vs nezuh. 125 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý rs.4 nezuh. 13 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 101 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Juglans regia Juglandaceae ořešák královský rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Kickxia elatine Scrophulariaceae úporek hrálovitý rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lamium sp. Lamiaceae hluchavka rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská rs.4 nezn. 1 0 lokality
Lepidium ruderale Brassicaceae řeřicha rumní rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Lepidium sp. Brassicaceae řeřicha rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.2 nezuh. 28 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs/vs nezuh. 9 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí rs/vs zuhel. 2 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Morus nigra Moraceae morušovník černý vs.2 nezuh. 226 0 lokality
Myrrhis odorata Apiaceae čechřice vonná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs.4 nezuh. 22 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.2 nezuh. 26 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rs/vs nezuh. 36 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Odontites vernus Scrophulariaceae zdravínek jarní rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 nezn. 148 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs.4 nezn. 84 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs/vs nezn. 31 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezn. 4 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.2 nezuh. 218 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý rs.4 nezn. 1 0 lokality
Persicaria amphibia Polygonaceae rdesno obojživelné rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs.4 nezuh. 17 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.2 nezuh. 85 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rs/vs nezuh. 41 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 18 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rs/vs nezuh. 13 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria mitis Polygonaceae rdesno řídkokvěté rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý rs/vs zuhel. 2 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý vs.2 zuhel. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.2 nezuh. 16 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 63 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs.4 nezuh. 29 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rs/vs nezuh. 243 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Portulaca oleracea Portulacaceae šrucha zelená pravá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Portulaca oleracea Portulacaceae šrucha zelená pravá rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Potentilla anserina Rosaceae mochna husí rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Potentilla argentea Rosaceae mochna stříbrná rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Potentilla argentea Rosaceae mochna stříbrná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla norvegica Rosaceae mochna norská rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Potentilla reptans Rosaceae mochna plazivá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Prunus armeniaca Rosaceae meruňka obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) rs/vs nezuh. 14 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.2 nezuh. 102 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.1 nezuh. 26 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.2 nezuh. 7 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Prunus insititia Rosaceae slivoň obecná vs.2 nezuh. 8 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná rs/vs nezuh. 13 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.2 nezuh. 24 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná rs/vs nezuh. 10 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs/vs nezuh. 62 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs.4 nezuh. 11 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník vs.1 nezuh. 17 0 lokality
Ranunculus sp. Ranunculaceae pryskyřník rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Reseda lutea Resedaceae rýt žlutý rs/vs nezuh. 9 0 lokality
Reseda luteola Resedaceae rýt luteola rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.2 nezuh. 6 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) rs.4 nezuh. 10 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vs.2 nezuh. 2599 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 25 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.2 nezuh. 354 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs.4 nezuh. 25 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.2 nezuh. 705 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs.4 nezuh. 40 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) rs/vs nezuh. 14 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs.4 nezuh. 52 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Rumex obtusifolius Polygonaceae šťovík tupolistý rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Salvia verticillata Lamiaceae šalvěj přeslenitá rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Saponaria officinalis Caryophyllaceae mydlice lékařská rs/vs nezuh. 18 0 lokality
Saponaria officinalis Caryophyllaceae mydlice lékařská rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs/vs zuhel. 6 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs/vs nezuh. 20 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs.4 nezn. 20 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.2 nezuh. 15 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený rs/vs nezuh. 8 0 lokality
Schoenoplectus lacustris Cyperaceae skřípinec jezerní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Silene noctiflora Caryophyllaceae silenka noční (k.noční) vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Silene sp. Caryophyllaceae silenka vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.2 nezuh. 14 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá rs/vs nezuh. 12 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.2 nezuh. 21 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Stachys annua Lamiaceae čistec roční rs.4 nezuh. 2 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní rs.4 nezuh. 3 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý rs/vs nezuh. 17 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Stellaria palustris Caryophyllaceae ptačinec bahenní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Teucrium chamaedrys Lamiaceae ožanka kalamandra rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs/vs nezuh. 12 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.2 nezuh. 13 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rs.4 nezuh. 4 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs.4 zuhel. 7 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs/vs zuhel. 4 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. vs.1 zuhel. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rs/vs nezuh. 9 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Valeriana officinalis agg. Valerianaceae kozlík lékařský vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Veronica sp. Scrophulariaceae rozrazil rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Vicia tetrasperma Fabaceae vikev čtyřsemenná rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní rs/vs nezuh. 4 0 lokality
Viola canina Violaceae violka psí rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Vitis sylvestris Vitaceae réva lesní vs.2 nezuh. 16 0 lokality
Vitis sylvestris Vitaceae réva lesní rs.4 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná rs/vs nezuh. 30 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.2 nezuh. 806 0 lokality
Xanthium strumarium Asteraceae repeň durkoman vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Xanthium strumarium Asteraceae repeň durkoman rs.4 nezuh. 1 0 lokality